Dommerindplaceringsliste efterår 2016

Indrangeringen for efteråret 2016 er nu på plads Traditionen tro, foretages der halvårlig indrangering af de jyske breddedommere umiddelbart i forlængelse af turneringens afslutning. Igen i år, har de regionale udviklergrupper samt den centrale indplaceringsgruppe arbejdet intensivt med vurderingen af de enkelte dommere og deres præstationer på banerne, med henblik på indrangering pr. 1. august…

Nye regler – 1. juli 2016

Den 1. juli træder de nye regler i kraft, og det er besluttet at ændringerne indføres i alle rækker. DBU-Jylland har derfor informeret dommerklubberne om de tiltag, der påtænkes for at informere jer dommere bedst muligt forud for sæsonstart, således dommerne er klædt bedst muligt på fra start.