Aalborg og Aarhus Fodbolddommerklub indgår samarbejde om i fællesskab at skabe bedre, bredere og kompetente tilbud til klubbernes medlemmer.

På et fælles møde i Aalborg har to af de største dommerklubber i Danmark aftalt et samarbejde med fokus på bla. pre-talent, breddedommere og frivillige ledere. Hensigten er at ensrette aktiviteter, skabe fælles aktiviteter, sikre vidensdeling og ensartethed, samt en lang række andre tiltag for at styrke arbejdet i de to dommerklubber.

Det er ambitionen at samarbejde på flere niveauer. Bl.a. at skabe mere ensartethed på pre-talent siden, hvor begge dommerklubber vil arbejde med samme model, samt en ambition med flere fælles samlinger i løbet af året.

På breddedommersiden vil samarbejdet bla. udmøntes i en tættere dialog om at kunne tilbyde de rigtige tilbud til breddedommere, samt om muligt at skabe fælles aktiviteter.

I forhold til frivillige ledere vil der ligeledes være en tættere dialog, og om muligt samlinger, der skal være med til at inspirere, udvikle ideer og motivere til at gøre arbejdet som frivillig leder sjovere og mere motiverende.

Samarbejdet sikrer en fast dialog, hvor vi to gange årligt mødes på bestyrelses niveau for at evaluere og videre udvikle vores samarbejde. Samarbejdet er kun sat i værk, fordi vi tror på, at et tættere samarbejde vil være til gavn for vores medlemmer og frivillige ledere.

På vegne af begge bestyrelser

Carl Johan Christensen , formand Aalborg Fodbolddommerklub

Morten Rask Thomsen, formand Aarhus Fordbolddommerklub