Den 82. tyvende beretning aflagt i et år hvor vi nåede 10 divisionsdommere på herresiden og to på kvindesiden. Derudover er vi godt repræsenteret i DS og andre lokalrækker – det kan vi som klub godt være stolt over.

Vi kan også være stolte over alle de frivillige, udviklere og vejledere som gør et stort stykke arbejde og har stor del af æren i, at vi er den klub vi er i dag og de resultater vi har nået. Vi kan som klub også være stolte over, at uanset om man er indplaceret i superligaen eller serie 6, så er man parat til at hjælpe til i klubben når man bliver spurgt. Det er sammenhold og værdier som er værdsat

Udfordringer i dommerverden er som en tidslomme

Til denne beretning er vedlagt vores tidligere formandsberetning fra 2008. Den blev fundet under en oprydning og var egentlig skræmmende læsning. Her 10 år efter, fylder hovedparten af de samme problemstillinger stadig hverdagen for dommere, dommerklubber og vores samarbejdspartnere. Groft sagt kan man stille spørgsmålstegn om, de sidste 10 års indsats har været en fiasko, når vi ikke er kommet længere med udviklingen end vi er?

Sammenligner vi med beretningen fra 2008, så har der ikke været den ønskede udvikling, men der er snare tale om tilbagegang på en del parametre. Der helt sikkert mange grunde her til, men vi tror de mange års konflikter, har den største del af skylden.

Håbet er et fælles ”Dommer Danmark” der over de næste 10 år kan genrejse tilliden til dommergerningen. Så flere har lyst til at være fodbolddommer eller frivillig som leder, udviklere, vejleder eller politiker og der igen kan blive fuld fokus på at gøre dommergerningen en sjov og attraktiv hobby.

Det er faktum at over halvdelen af alle nye dommere stopper efter det første år, mange kommer aldrig i gang. Gennemsnitsalderen er stigende og 14 % af alle kampe dømmes af en dommer der over 70 år. Uagtet at der er mange piger der spiller fodbold, er det rigtig svært at tiltrække kvindelige dommere.

Med mange år som frivillig i dommerverden, har vi måtte konstatere at manglen på viljen til fornyelse, innovation, samarbejde og samhørighed har en stor del af årsagen til, at vi i dag står med langt færre dommere, udviklere og frivillige end for 10 år siden. Processerne omkring dommergerningen er præget af mangel på udvikling og udnyttelse af moderne teknologi. En teknologi som er hverdag for mange unge, men som endnu ikke har fundet vej til dommergerningen.

Vi er nødt til at turde udvikle dommergerningen så den følger udviklingen. Vi er nød til at tilpasse dommergerningen så den passer ind det livsmønster som er nutid og fremtid. Vi skal væk fra den tidslomme vi har været i de sidste mange år. Vi tror på, at hvis vi forstår os at tilpasse os nutiden, så dommergerningen en bedre fremtid.

Bestyrelsen

Efterhånden har den siddende bestyrelse siddet en del år og vi kender hver i sær vores arbejdsopgaver, roller og kompetencer. Derfor afholder vi typisk 4 bestyrelsesmøder om året samt en festlig eller to kom sammen. Selv om rutine er godt, har vi nu besluttet at ligge lidt flere arbejdsmøder ind med det formål at få endnu mere fokus på vores aktiviteter i klubben.

 

Som bestyrelse vil vi naturligvis altid gerne have respons både positiv og negativ – det vigtigt for os, at kritik og ros ikke kun bliver i omklædningsrummet. Husk derfor at bestyrelsen altid er åben for dialog på, hvordan vi kan gøre tingene bedre eller hvorfor tingene er som de er.

Seniorklubben.

De sidste par år har klubben arbejdet sammen om et par arrangementer og det med succes. Sidste år var det jubilæumsfesten og i år var det afslutningsfesten som bestod i fælles bowling.

Seniorklubben har en vigtig social funktion som klubben gerne støtter op omkring. De sidste mange år har der siddet en fast bestyrelse, som år efter år har drevet seniorklubben og bl.a. brugt en del tid på spændende arrangementer mv. Denne bestyrelse takker af i 2019 og vi skal derfor have fundet en ny bestyrelse, som kan føre traditionerne videre for seniorklubbens medlemmer. Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre til medlemmerne af seniorklubben til at overveje, om de ikke har lyst til at videreføre det arbejde der bliver gjort for det sociale arbejde. Klubben er parat til at investere i at der opretholdes attraktive tilbud til vores seniormedlemmer, så for den nye bestyrelse vil der være både støtte og midler at arbejde med.

Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen for samarbejdet i 2018 og vi ser frem til det sidste år sammen i 2019.

Talentudvikling

Med 10 mandlige divisionsdommere og 2 kvindelige samt langt flere medlemmer indrangeret som talenter, kan vi i godt være stolte af det store arbejde der bliver gjort på talentsiden. Selv om de fleste talenter og divisionsdommere største udvikling sker uden for klubben, så er det udviklere, vejledere og frivillige fra klubben der spotter vores talenter, samt giver dem deres første gode råd med på vejen mod målet som divisionsdommer.

Det sker gennem systematisk og hårdt arbejde, der til tider kan være hårdt, når man som frivillig skal vælge hvem, der skal være talent og hvem der ikke skal være det. Det kan føre til glæde og skuffelse idet der er mange følelser forbundet de forventninger man har som dommer. Husk derfor at du altid kan få en samtale om dine muligheder for kunne avancere i rækkerne, men være også derfor parat til få et svar som du måske ikke forventede.

Vi skal naturligvis i fremtiden forsat have stor fokus på talentarbejdet, som derfor også er højt prioriteret i forhold til midler og frivillige kræfter.

Der skal lyde et stort tillykke til alle der er rykket op og en kæmpe tak for indsatsen til alle vejledere og udviklere for deres indsats i 2018.

Frivillige og frivillighed

Som alle andre klubber er vi afhængige af, at nogle har lyst til at yde et stykke frivilligt arbejde. For at kunne tiltrække de rigtige frivillige, så er der nogle forsætninger som skal være på plads.

Der skal være klare arbejdsopgaver, spændende opgaver, socialt samvær, anerkendelse af det arbejde der udføres og også en belønning.

Bestyrelsen stræber efter have så gode forhold som muligt for vores frivillige og at efterleve ovenstående. Bl.a. har vi hvert år en festlig aften for vores frivillige hvor det sociale er i højsædet.

 

Som medlem bør du tænke over at klubben, aktiviteterne og det store arbejde der ligger i bestyrelsesarbejde, udviklerudvalget mv. ikke sker af sig selv. Derfor sørg for at rose og anerkende de frivillige, som gør en forskel for os alle.

Husk også er der beslutninger, handlinger eller holdninger du er utilfreds med, så står bestyrelsen altid til rådighed for en forklaring.

Firmasporten

Som det fremgik af sidste års beretning, så havde vi sidste år et større økonomisk udestående med Aarhus Firmasport. I løbet af året har vi et godt og konstruktivt samarbejde med Carsten Pedersen fra Firmasporten, hvor vi har fået en ny balanceret aftale, som har sikret at vores økonomiske mellemværende nu er bragt i balance.

Fodboldaktiviteterne på firmasporten er svingende og vi har i sær været udfordret med at hold melder fra til kamp på selv kampdagen. Dette er naturligvis til stor gene for både dommere, andre hold og firmasporten. Sammen med Carsten har vi søgt at løse disse udfordringer – både praktisk og økonomisk og vi forventer derfor at forholdene i 2019 bliver mere attraktive end i 2018.

Vi vil gerne takke Aarhus Firmasport, herunder Carsten, for et rigtig godt samarbejde og særligt i løsning af de udfordringer vi havde med udgangen af 2017.

DFU

Året 2018 har igen budt på gnidninger mellem DFU og DBU – det er den uendelige historie som måske en dag ender. Den seneste konflikt som har kørt siden 2013, er opslidende som frivilligleder at arbejde i. Det skal siges at i skrivende stund er DBU og DFU tæt på en aftale, som gerne skulle rydde de fleste knaster væk. Det er bare krydse fingre for det lader sig gøre.

DFU forhandler i øjeblikket en forlængelse af tøjaftalen med Diadora. På to områder er der ændringer; Det er slut med gratis dommertøj til nye dommere og det ser ud til at den nuværende kickback ordningen ændres. Den forrige aftale har måske også været for ubalanceret. Oplægget til den nye aftale ser fornuftig ud, så det vil næppe skræmme nye dommere væk. Vi bakker op om aftaler der sikre en stabil tøjleverance til vores medlemmer.

Man kan ikke tage fra DFU, at de sørger for prikke til de forhold der og det er måske ikke så skidt endda. Bestyrelsen vil gerne takke DFU for samarbejdet i år og vi har en meget god, åben og konstruktiv dialog –

også på de områder hvor vi ikke er enige.

DBU/DBU Jylland

Vores samarbejde med DBU Jylland fungerer rigtig godt. Vi får løst de administrative opgaver vi har lavet samarbejde på. Vi er også heldige med at have Peter Hammer ansat hos DBU Jylland, hvilket gør samarbejdet endnu nemmere.

Vi har sammen fået nogle fornuftige aftaler som både er til gavn for dommerklubben og DBU Jylland. Her tænkes på den kamppåsættermodel hvor vi har valgt, at DBU Jylland påsætter alle vores kampe – lige fra private turneringer til firmasporten. Det betyder at vores dommer har et sted at henvende sig og at de kan se alle kampe sammen med deres normale DBU-kampe.

 

Vi er lige nu i gang med at kigge på, om det muligt, at alt dommerafregning vi i dag selvhåndterer også kan køre igennem DBU Jylland. Det vil lette arbejdet for kassereren, men vil også betyde at vi ikke kun to gange om året afregner for alle private stævner, firmasport mv. Det tror vi vil være et aktiv for vores medlemmer

Der skal lyde en stor tak til DBU Jyllands administration for samarbejdet i 2018.

Aktiviteter

En væsentlig del af tiden går med at sikre forskellige aktiver bliver afholdt. Vi tror på at det fællesskab og sammenhold der kommer ud af aktiviteter, binder vores medlemmer bedre sammen og sikrer et godt kammeratskab i bl.a. trio kampe.

Som alle andre klubber er vi udfordret på, at vores aktiviteter er så spændende, at vores medlemmer har lyst til at deltage i aktiviteterne. Vi forsøger at have så mange forskellige arrangementer som muligt, så hvert medlem minimum har mulighed/lyst til at deltage på to af dem om året.

For at sikre større deltagelse er vi derfor også begyndt, at holde aktiviteter sammen med Seniorklubben. De sidste to år har vi holdt afslutningsfest sammen, hvilket vi har oplevet som være en succes.

Vi vil derfor fremadrettet holde det store aktivitetsniveau og man skal aldrig holde sig tilbage med gode forslag til evt. nye aktiviteter.

Fremtiden

Fremtiden for Aarhus Fodbolddommerklub ser stadig lys ud, men i 2019 skal der forsat sættes fokus på nogle indsatser, som vi skal lykkes med og derfor har vi et ønske om, at bruge noget af vores egenkapital til, at forsætte med de mål vi satte i 2018 nemlig at:

  • Rekruttering af flere dommere også gerne flere piger
  • Mere træning – både fysik og teoretisk
  • Større sammenhold i klubben
  • Fokus på de rigtige indsatser i forhold til talent
  • Rekruttering af flere frivillige
  • Samarbejde med flere virksomheder i Aarhus

Stor tak til alle udviklere, vejledere og frivillige kræfter i klubben. Tak til bestyrelsen for indsatsen i 2018. Morten Rask Thomsen

Formand

Skriv et svar