Der har været skrevet om disciplinærudvalgets sammensætning, og hvor jeg selv har kritiseret sager i forbindelse med vold mod dommer, og hvor jeg har været uvidende om den måde udvalget er sammensat på.

Det er oplyst for mig at de to af medlemmerne i disciplinærudvalget har en aktiv dommerfaglig baggrund. Et tredje medlem har en passiv dommerfaglig baggrund.

Det glæder mig at vi fra dommerside er tilgodeset med kompetente kolleger som kan se sagerne fra en dommervinkel.

Hermed skulle der være afklaring om repræsentativ sammensætning i DBU – Jyllands disciplinærudvalg, og håbet er at de voldssager, som måske desværre opstår, vil få en retfærdig behandling.

Skriv et svar