NYT DFUDanske Fodbolddommeres bestyrelse, dommerklubformændene for de seks regioner (Bornholm, Kbh., Sjælland, Lolland/F., Fyn og Jylland) og den nedsatte forhandlingsgruppe afholdt i går et koordineringsmøde, som led i de løbende forhandlinger med DBU vedrørende udmøntningen af 21-punktserklæringen.

Forhandlingsgruppens ordfører, Tore Østergaard, fremlagde de sidste detaljer, der forhåbentlig skal danne ramme om det fremtidige samarbejde mellem Danske Fodbolddommere og DBU. Den sidste fase af forhandlingsprocessen er efterhånden nået, og vi håber på, at en løsning, der tilgodeser begge parter, nok skal blive fundet.

De fremmødte blev desuden introduceret for Danske Fodbolddommeres nye kommunikationsinitiativ, hvor kommunikationsgruppens tovholder, Bjarne Nigaard, bl.a. fremviste en skitse af Danske Fodbolddommeres nye hjemmeside, der vil blive søsat inden for meget nær fremtid.

Dette indlæg bringes så AFDKs medlemmer som ikke er på Facebook, også kan følge med…