penge_DFUDesværre oplever Danske Fodbolddommere fra tid til anden, at et medlem kontakter os, fordi hans/hendes kommune har oplyst, at de vil reducere vedkommendes dagpenge, kontanthjælp, pension eller anden offentlige ydelse, under henvisning til indtjeningen ved at dømme fodbold, som kommunen vil modregne.

Sådan en fortolkning er lige så frustrerende som den er forkert.

Sagen er, at dommerens betaling pr. kamp (så længe den holder sig under kr. 250,- pr. kamp, og kr. 500,- pr. dag efter de gældende satser) er en godtgørelse. Altså et beløb, der skal dække de løbende omkostninger og udgifter der er forbundet med at være dommer.

Det er fx køb og vask af tøj, køb og vedligehold af udstyr, træningsomkostninger osv. På samme måde gælder, at kilometerpenge, diæter og refusion af p-billet, færgebillet eller lignende, heller ikke er en indtægt der kan modregnes i den offentlige ydelse.

Godtgørelser indenfor de fastsatte takstrammer og refusion efter bilag er IKKE en indtægt. Det er en godtgørelse, der stiller dommeren økonomisk neutralt. Den tilfører ikke dommeren et formuegode. Af samme årsag er den skattefri.

Danske Fodbolddommere har derfor nu rettet henvendelse til Kommunernes Landsforening for at opnå fælles forståelse om dette forhold. Vi regner med at lægge det skriftlige svar fra KL i vores fb-gruppes dokumentarkiv, så alle medlemmer der måtte have behov, kan hente det der og fremvise overfor kommune, A-kasse eller andre relevante myndigheder.

Oplever du som medlem, at din kommune eller A-kasse ønsker at modregne dine dommerbetalinger, så er du altid velkommen til at kontakte Danske Fodbolddommere for konkret assistance i sagen.

Dette indlæg bringes så AFDKs medlemmer som ikke er på Facebook, også kan følge med…