Dagens Program startede med turneringsleder Ole Frandsen fra DBU-Jylland som fortalte om sit arbejde, han er en del af DBU’s 11 mands kampe, og kom ind på  protester, disciplinærsager og kontakt med dommere.

Ser man på fodboldens tredeling  kan man tale om adskillelse af den lovgivende, dømmende og udøvende magt,  – dommeren som den udøvende repræsentant og en disciplinærinstans som den dømmende. Det lovgivende overlader man til dem, som har strikket fodboldloven sammen og fortolker det, som står i den

Klubberne som er DBU Jyllands grundlag ønsker at det er systemets eget udvalg som behandler protestsager og indberetninger, og de ønsker ikke at advokater kommer ind over og blander sig i sagerne. Ole fortalte om spændende episoder, som medlemmer af AFK i tidens løb har været indblandet i. Bl.a. oplevede et medlem at vedkommendes bilnøgler blev kylet ind i en kornmark, og det tog en vis tid inden en pæn skare mennesker fandt bilnøglerne igen, så dommeren kunne komme hjem fra dagens kamp. Det var en af de mere kuriøse sager at tage stilling til.

Et af vore medlemmer spurgte ind til hvordan DBU-Jylland forholder sig til den rå tone som der kommenteres med på de sociale medier. Ole sagde at det skal være meget ekstremt for at de tager den slags sager op. Kommer der klager når ens grænse bliver overskredet skal man indberette det. Tonen på de sociale medier kan være forskellig fra landsdel til landsdel. Nogen tager det ilde op, nogen steder bliver man mere berørt end andre steder, hvorimod hvis det var tonen i Aarhus, er det ikke sikkert, det hidser op der.

Flere af vore medlemmer synes ikke at der straffes nok.  Ole sagde at klubberne får at vide at DBU altid holder med dommerne. Når der er en sag spørger man altid som udgangspunkt, det hold som der er problemer med. Det andet hold ønsker man ikke at sætte i forlegenhed ved at spørge.

I 2018 blev der i 2317 sager uddelt følgende antal karantæne dage og antal:

Dage Antal
0 61
1 1569
2 538
3 100
4 18
5 5
6 1
X>6 25
Ialt 2317

De specielle sager: DBU-Jylland har 10-12 klubber som er særlige, de indkaldes årligt til samtale, fordi de ikke har den bedste styr på sagerne. I protestsager spørges begge klubber, når det gælder klager over dommerens kendelser, der spilles ganske få kampe om. Afgørelsen i protestsager over kendelser kan være en ny kamp. 3-5 kampe spilles årligt om på den måde. Kommer der indberetninger om dårligt sprog fra dommeren, så er det altid dommerudvalget som tager den med dommeren.

Afslutningsvis blev der spurgt ind til den relative dårlige modtagelse som dommerne får, når de kommer ud til de forskellige anlæg for at dømme. Ofte møder de låste omklædningsrum og ingen klubfolk til at tage imod.

Det er en udfordring erkendte Ole, det er en klubudvikling at tage godt imod dommerne, men der står ikke noget i reglerne om at der skal være omklædningsrum ude i klubberne. Så om udviklingen kan ændres på dette punkt er nok tvivlsomt desværre.

Et sidste spørgsmål omhandlede racismebeskyldninger, det forekommer yderst sjældent sagde Ole.

Tak til Ole Frandsen for et godt indblik i DBUs verden som omhandler det der foregår i forbindelse med protester med videre, det var yderst fyldestgørende.

Eftermiddagens andet punkt var Rasmus Nielsens og Nils Heers start i 2. division, der kommer et selvstændigt indlæg senere om dette.