Så er det igen blevet tid til at gøre status for sidste års sæson – den 19. for mit vedkommende – den anden som ansat ved DBU.
Bare på de 2½ år, hvor jeg har været ved DBU er der sket store ændringer i dommerpåsætningen. Hvor jeg tidligere stod for påsætningen af alle kampe i Århus og var jeres eneste kontaktperson, så er der i dag mange flere opgaver og personer ind over.

De fleste har oplevet at blive sendt uden for vores dommerområde, alle kampe fra serie 2 til JSH dommerpåsættes centralt af John Rasmussen i Horsens, Jan Sørensen Silkeborg foretager udviklerpåsætningen af de lokale dommere og jeg står for udviklerpåsætningen af talentdommerne i den regionale talentgruppe, og ved ferie eller sygdom oplever I, at en af de øvrige dommerpåsættere tager over. Har I problemer eller spørgsmål, har I i dag langt flere muligheder. Der kan ringes til DBU-Jyllands kontor eller dommervagten. Men osse it-værktøjerne bliver hele tiden forbedret. I er i høj grad selvhjulpne med dommerappen, hvor I selv kan holde styr på fravær og tilgængelighed, tjekke jeres kampprogram eller læse regler/særregler for de påsatte kampe.

Kampstatus
Statistisk set minder 2016 meget om 2015. 13.500 opgaver er blevet løst af 282 dommere svarende til 48 opgaver i gennemsnit pr dommer. Disse tal er næsten identiske med tallene fra 2015. Tallene indeholder både dommer- LD- og 4. dommeropgaver, udviklinger og vejledninger samt opgaver ved stævner og cups løst af dommere fra dommerområde Århus. En enkelt dommer nåede op på 198 opgaver.
Alle opgaver er atter en gang blevet påsat i hele region 3A og med nu hele 14 kunstgræsbaner i området opleves der ikke længere problemer med ændringer og flytninger omkring sæsonstart, som vi oplevede tidligere. Samtidig har det store antal kunstgræsbaner betydet, at der er udendørs kampe hele året. Aarhus er klart det dommerområde i Jylland med de laveste kørselsomkostninger, men med flest opgaver. I gennemsnit kørte dommerne i Aarhus 27 km t/r til kampene i DBU Jyllands rækker i 2016. Til sammenligning var tallet for hele DBU Jylland 38 km t/r. Men totalt er der i alt blevet kørt 371.000 km svarende til mere end 9 gange jorden rundt ved Ækvator. I alt har vi i Århus fået udbetalt omkostningsgodtgørelse på ikke mindre end næsten 3.700.000. Den enkelte dommer fik i gennemsnit ca. 14.000 kr sat ind på kontoen som dommergodtgørelse i 2016. En enkelt dommer nåede op på 50.000.

Dommerstatus
Århus er fortsat det dommerområde med flest aktive i Danmark. Men vi er blevet 29 dommere færre i forhold til sidste år: 358 aktive dommere mod 387 i 2016. Dette tal kan meget vel være mindre, da mange blot stopper med at dømme uden at give besked om, at de ikke er med mere.
Fremover vil aktive dommere, der ikke har deltaget i obligatorisk teorigennemgang blive slettet
som aktive.
Så en væsentlig opgave i 2017 må blive fastholdelse af vores dommere. Umiddelbart ser det ud til
at være nogenlunde let at skaffe nye dommere i Århus. Stort set alle udbudte dommerkurser her
er som et af de eneste steder i landet næsten altid helt fyldt op.

Udviklinger og vejledninger
Vi lider stadig af mangel på udviklere. En nettotilgang på 1 i 2016 er slet ikke nok. I alt er vi lige nu
17 udviklere. Disse 17 foretog i 2016 204 udviklinger – præcis 12 udviklinger i gennemsnit. Dette
må siges at være tilfredsstillende, da næsten alle osse dømmer kampe. Af de 17 udviklere er de 6
næsten udelukkende talent- og divisionsudviklere. Så reelt er der altså kun 11 udviklere til vores
lokale dommere. Men heldigvis har vi fået hjælp fra udviklere fra andre dommerklubområder, så
vi ender på ca. samme antal udviklinger, som året før. I alt er 88 lokale dommere blevet udviklet
225 gange i 2016, men kun 100 af disse er blevet foretaget af udviklere fra Århus. At kun omkring
en 1/3 af vores dommere bliver udviklet om året er for lidt og her ligger vi fortsat under stort set
alle andre dommerområder. Her i februar er 6 Århusdommere tilmeldt udvikleruddannelsen, og
selv om vi nok først får glæde af disse til efteråret, kan man håbe, at vi allerede i 2017 får øget
antallet af udviklinger væsentligt.
Hvad vejledninger af nyere dommere angår, så har vi foretaget 50 flere vejledninger i 2016 end
året før. I alt 116 vejledninger af 41 dommere er det blevet til. En væsentlig grund hertil skyldes, at
vi i udviklergruppen har sat Thomas Ginnerskov til at koordinere, hvem der skal vejledes. Samtidig
har vi hele 35 vejledere, hvilket jo gør vejlederpåsætningen noget lettere end
udviklerpåsætningen.
I det hele taget har samarbejdet i udviklerudvalget med Rasmus Post, Michael Eriksen, Rasmus
Hornemann og Thomas Ginnerskov været meget fint, og det vil jeg gerne takke for!

Afbud og udeblivelser
93 gange er en dommer udeblevet fra en kamp i 2016. Og det er simpelthen ikke godt nok.
Udeblivelser bliver der slået hårdt ned på. Ved første udeblivelse bliver man pillet af alt hvad man
er påsat, indtil vi har fået en forklaring på årsagen til udeblivelsen. Ved udeblivelse nummer to
afgør disciplinærudvalget om der skal tildeles karantæne.
På trods af, at det er blevet væsentligt lettere at holde styr på fravær og tilgængelighed, er
fraværsprocenten fortsat ALT for høj. I 2016 meldte 275 dommere afbud til i alt 2110 kampe! Det
svarer til, at hver dommer i gennemsnit melder fra til 8 af sine påsatte kampe eller at 16% af alle
kampe skal genpåsættes pga dommerafbud.
Ganske vist er det osse blevet lettere at genpåsætte, men der hvor det gør mest ondt er de
såkaldte kritiske afbud 0-1 dag før. Disse kritiske afbud er ofte meget vanskelige at løse, meget
tidskrævende og stressende! Bl.a. fordi man ofte skal forsøge sig ved rigtig mange dommere, som
står som ledige, men ikke er det alligevel. Så IGEN IGEN vil jeg på det kraftigste bede jer om
løbende at få ajourført jeres fravær lisså snart I kender det også selv om det er inden for en påsat
periode.
Det kan også konstateres, at afbud til weekendens kampe hos dommervagten er kraftigt stigende.
Vi har en fornemmelse af, at nogle misbruger denne. Derfor er det fra 2017 besluttet, at ved tredje
afbud vil disciplinærudvalget følge op.
Det skal ingen hemmelighed være, at dem der har styr på fravær, prioriterer og tager kampe i
sidste øjeblik, er dem der får de fleste kampe og har størst chance for at rykke op i rækkerne.

Indendørs og futsal
Vi er i øjeblikket 30 indendørs dommere og 16 futsaldommere, hvoraf de 10 også dømmer
indendørs. I modsætning til få år tilbage synes jeg, at dommerne kommer af sted et
tilfredsstillende antal gange. Hver indendørsdommer er i gennemsnit af sted godt 10 gange.
Antallet af indendørsopgaver er uændret, hvorimod vi oplever en pæn stigning i antallet af
futsalopgaver. Igen i år har vi kun kunnet dække futsalopgaverne i Århus ved at låne
futsaldommere fra alle vores naboområder. Så selvom der kom 6 nye futsaldommere sidste år,
skal vi have indstillet flere i 2017. Desværre er det ikke muligt at have fri tilmelding til at blive
indendørs- eller futsaldommer på grund af det trods alt begrænsede antal opgaver. Men er man
interesseret i at komme i betragtning, må man gerne melde sig.

Kommende sæson
For at få lov til at dømme SKAL man have været til obligatorisk teorigennemgang. Har man ikke
været dette, når den sidste af disse har været afholdt stopper kamptildelingen og ens status
ændres til passiv.
Ligeledes skal man, hvis man dømmer fra serie 3 og opefter eller bare ønsker at være LD have
bestået de relevante test inden turneringsstart.
De første træningskampe på vores mange kunstgræsbaner er begyndt, og fra weekenden den 18-
19. februar starter træningsturneringen i de højeste lokale rækker. Fra marts måned vil der igen
være kampe til næsten alle. Jeg påsætter kampe frem til 3. marts efterhånden som de kommer.
Herefter starter den normale ugentlig påsætning.med automatisk påsatte kampe.
Ændringsjournaler vil fortsat blive udsendt pr mail. Men også mailen har vist sig at kunne svigte. Så
det mest sikre er, at I dagligt enten tjekker DBUnet eller jeres kampprogram på appen, som altid
passer 100%.
Bliver jeres kamp aflyst mindre end 24 timer før vil I fortsat blive kontaktet telefonisk eller via
SMS.
Jeg har ingen telefontid længere. Den letteste måde at komme i kontakt med mig på er via mail.
Har I brug for at snakke med mig, så skriv en mail, hvor I beder mig om at ringe jer op. Undlad
venligst at ringe på mit private tlf.nr.
Dommervagten, som starter fredag kl 15:30 og har åben fra kl. 08:30-19:00 i hele weekenden,
åbner igen første gang i weekenden 17. februar – 19. februar. Endelig kan DBUJylland også
kontaktes i kontorets åbningstid på dommervagtens nummer.
Jeg vil slutte denne status med en stor tak til jer alle for jeres indsats, engagement, forståelse og
fleksibilitet i 2016. En særlig stor tak til jer, der er trådt til ved sidste øjebliks opgaver. Jeg håber
det må fortsætte i den kommende sæson. Som sædvanlig forventer jeg også, at hvis der er noget I er utilfredse med eller I ikke forstår, så henvender I jer. Endelig endnu en gang meget stor tak til hele bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde og meget fin opbakning. Håber I alle må få en god sæson!