Dommerregning

Langt de fleste dommerhonorarer afregnes via DBU…..

MEN:

Har du som dommer haft problemer, at du ikke har fået betaling for din kamp, skal du sende regning og nøjagtig information om årsagen til kassereren – senest 5 dage efter kampdagen.

Kontakt Dan Weller hvis du har haft problemer…dan.weller@hotmail.com