CP87480Forhandlingerne om de danske fodbolddommeres betaling for at dømme kampe er brudt sammen. Dansk Fodbolddommer-Union (DFU) varsler derfor konflikt fra 1. april, og det gælder alle lokale rækker.

”Vores organisation DFU har forhandlet med DBU siden sidste efterår, men der er desværre stadig ikke blevet enighed om hvilket beløb den enkelte dommer skal modtage for at dømme en kamp”, forklarer formand Morten Rask Thomsen Aarhus Fodbolddommerklub.

”Vi havde jo håbet på at få en ny aftale på plads, så vi har indtil nu i år dømt kampene og modtaget betaling efter de gamle satser. Vi synes, at vi derved har vist god vilje til at bidrage til en ny aftale til gavn for alle”, fortsætter Morten. ”Men vi kan jo ikke blive ved med at dømme til den gamle sats.” Han håber dog, at der i tiden frem til 1. april stadig kan nås et resultat mellem DFU og DBU.

Den hidtidige sats er på kr. 200,- for en dommers indsats i en seniorkamp. Det har den ligget på siden 2009, fordi der indtil sidste efterår var et loft for hvad man kunne få udbetalt for en kamp. Det er SKAT der fastsætter loftet, som nu er blevet opjusteret til kr. 250,-.

”Vi har ønsket os, at en dommer når op på at modtage et beløb, der er en indeksregulering af det hidtidige maksimumsbeløb, konkret kr. 218,- for en kamp i 2013”, forklarer dommerformanden. ”Altså en stigning pr. kamp på kr. 18 i år, eller lige omkring fem kroner i timen for dommerens indsats. Eller under 70 øre pr. spiller pr. kamp, hvis spillerne selv skal betale via kontingentet. Vi må desværre konstatere, at DBU ikke vil være med til dette forslag, som vi ellers selv føler er rimeligt og langt fra urimeligt.”

Dommerne påpeger, at de i realiteten ellers går ned i betaling for en kamp, fordi priser og lønninger siden 2009 er steget.

”Når jeg skal købe nyt udstyr og dommertøj, så er det jo steget en del de sidste fire år”, fortæller fodbolddommer Poul Holst, der dømmer i S3. Han har dømt siden 1977.

”Jeg gør jo det her, fordi jeg kan lide det, det er en passion og en spændende opgave, og fordi jeg gerne vil fodboldspillet det godt”, fortæller Poul. ”Men jeg indrømmer, jeg dømte nok ikke hvis ikke jeg fik en skilling for det. Jeg bruger op til fire timer på en kamp, med transport, omklædning, opvarmning og spilletid, men i takt med at mine udgifter stiger, betaler jeg mere selv. Det synes jeg ikke er rimeligt.”

Konflikten er varslet til at træde i kraft fra den 1. april 2013 ved midnat, og den vil omfatte al fodbold i Danmark, undtaget de tre øverste rækker hos herrerne (Superliga, 1. og 2. division) og de to øverste rækker hos kvinderne (3F-liga og 1. division). Dette skyldes, at elitedommerne, der dømmer disse kampe, har en separat honoraraftale.

Al lokal fodbold fra Danmarksserien og ned til serie seks vil derfor ikke kunne få en dommer fra den 1. april.

For yderligere kommentarer og uddybning kan Morten Rask Thomsen, formand for Aarhus Fodbolddommerklub, kontaktes på tlf. 3078 0723 .

Bestyrelsens holdning;
Bestyrelsen havde klart foretrukket en anden løsning end konflikt, men der skal ikke være nogen tvivl om opbakningen til DFU i dens beslutning for at kæmpe for forholdene for de danske fodbolddommere.

Der vil onsdag blive sendt en mail omkring konflikten til alle medlemmer, samt der kommer en orientering på medlemsmødet den 28. februar 2013 med en uddybning og konsekvenserne af  en  konflikt.

Er der spørgsmål er man meget velkommen til at kontakte bestyrelsen

Med venlig hilsen

Morten Rask Thomsen
Formand, AFK

Fakta om og baggrund for konflikten kan findes på www.df-u.dk

De ’skarpe’ spørgsmål:

 • Hvorfor strejker I?
  • Vi strejker egentlig ikke, for vi er ikke ansatte, men vi omprioriterer den fritid vi ellers skulle bruge på at dømme. Det er ikke helt umagen værd længere, når den fastlåste godtgørelse vi får for at dømme efterhånden bliver mindre værd på grund af prisstigninger mv.
  • Mange mennesker er gået ned i løn i disse krisetider. Hvorfor skal I stige?
  • Vi beder om at få en regulering, der følger gennemsnittet for lønudviklingen. Vi får på den måde måske mere end nogle, men også mindre end andre. Vi får den gennemsnitlige udvikling, altså lige midt i feltet. I øvrigt har DBU reguleret de penge de opkræver af os med gennemsnitsprisudviklingen.
  • Spillerne får ikke betaling for at stille op til en kamp, men betaler tvært imod kontingent til klubben. Hvorfor skal I have noget for at stille op?
   • Spillerne får typisk kamptøjet stillet til rådighed af klubben, og tøjet bliver ofte vasket af klubben eller måske på skift. Når spillerne skal træne, så stilles faciliteterne og udstyret (bolde, træningsmaskiner osv.) til rådighed uden ekstra betaling for dem. Som dommer skal man selv købe kamptøj, og vedligeholde og vaske det, og man skal selv løbende købe udstyr. Endvidere må man selv betale for træningscenter eller andet. Derfor får man godtgørelse til dækning af disse udgifter, som for en fodboldspiller betales af klubben. I øvrigt betaler en dommer også kontingent til sin dommerklub.
   • Man skal være med i en dommerklub for at dømme fodbold. Er det ikke monopol/foreningstvang?
    • Nej, der er foreningstradition. Spillerne skal også være medlem af en klub for at spille på et hold, og klubben skal være medlem af DBU for at være med i DBU’s turneringer.
    • Er det virkelig rimeligt at skabe så meget ravage for sølle 18 kroner?
     • Måske ikke, men at vi ikke kræver mere er jo udtryk for, at vi bare vil sikre samme værdi af vores betaling for en kamp. Vi er ikke grådige eller ude på at sætte den reelle betaling op. Hvis vi ikke gør noget, er det det samme som at lade DBU bestemme vores vilkår. Og de har jo sagt, at vi skal sættes ned under 200 kroner i betaling for en kamp. Det har vi ikke lyst til.
     • DBU siger, at de i forvejen bruger flere og flere penge på dommerne. Hvorfor kræver I nu endnu mere?
      • DBU får bl.a. de penge de giver, at vi går rundt med en sponsorreklame på armen (Thiele), og de får penge fra UEFA til dommerarbejdet i Danmark. Endvidere opkræver DBU gebyr for de kurser vi dommere skal gå på. Nogle steder har DBU overtaget indtægterne for lokale sommercup-turneringer, som før gik til dommerklubberne. DBU tjener derfor også penge på dommerne. Vi mener ikke DBU sætter penge til på dommerne samlet set.

Der ud over er der bl.a. følgende argumenter for en regulering af godtgørelsen:

 • Siden 2009, hvor godtgørelsen ramte kr. 200,- pr. kamp (190 + 10 kr.), har godtgørelsen ikke kunnet stige pga. skatteloft på kr. 200,- pr. kamp.
 • Andre aftalte omkostninger, fx det beløb dommerklubberne skal betale til DBU for brug af FODA (påsætningssystem), og honorarer fra DBU til elitedommere, er siden 2009 blevet reguleret med indekstal
 • DBU har flere gange meddelt, at breddedommerne ikke kan stige, med henvisning til skatteloftet.
 • I aftalen med DBU er indskrevet, at aftalen genforhandles, hvis skatteloftet hæves. Det er dette DFU har bedt om.
 • DBU har afslået at ville drøfte ændringer i aftalen. De vil helst have, at godtgørelsen sænkes.
 • Vi ønsker helt enkelt en regulering efter indekstallet i perioden 2009 – 2013, dvs. en ny godtgørelse pr. 90 minutters kamp på 218,- kr.
 • For DS kampe har vi dog ønsket, at der sker en merbetaling end 218,- pr. kamp, henset bl.a. til det ekstra tidsforbrug i denne række, skærpede testkrav og deraf mere træning osv.
 • Vi har ikke krævet ’det tabte’ i årene 2010 – 2012 som efterbetaling
 • Stigningen på 18 kr. svarer til en stigning på lige omkring 70 øre pr. spiller i en seniorkamp med to hold á 13 mand. Eller kr. ca. 14,- pr. spiller for et turneringsår med 20 kampe.
 • SKAT har fra oktober 2012 vurderet, at de omkostninger der er forbundet med tøjvask, udstyr osv. i forbindelse med vores aktivitet er på 250,-, og har derfor hævet det skattefri loft til dette beløb.
 • Diæter er tilsvarende hævet fra kr. 60 til kr. 70. DFU har bedt om, at diætbetalingen sker i overensstemmelse med SKATs nye sats.
 • Vi kræver ikke det fulde beløb til dækning af vores omkostninger, altså kr. 250,-.
 • Vi vil dog sikre, at godtgørelsen ikke ’udhules’ af inflationen, og derfor skal den indeksreguleres til kr. 218,-. Ellers får vi en realnedgang i godtgørelse.
 • Alene breddekampene og udviklinger er involveret i vores forslag. Elitedommere har egen og fortsat gældende aftale, så kampene i divisionerne er friholdt.