Det er blevet tid for den årlige GENERALFORSAMLING
Aarhus Fodbolddommerklub afholder ordinær generalforsamling…
mandag den 5. februar 2018 klokken 19.00 i selskabslokalerne ved Vejlby – Risskov hallen.

Her følger dagsorden…

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg
 7. Kasserer, Dan Weller (villig til genvalg)
 8. Og bestyrelsesmedlem, Rasmus Post (villig til genvalg)
 9. Og bestyrelsesmedlem, Per Klüver (villig til genvalg)
  1. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
 1. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 20. januar

Venlig hilsen

Morten Rask Thomsen
Tlf.: 3037 3311

Skriv et svar