afk_gfDet blev en gf. på godt og ondt…Det var en ond affære med konflikten i foråret, den har tæret hårdt på især formanden, og ikke mindst den øvrige del af bestyrelsen. Det onde var også eksklusion af et medlem som gang på gang har overtrådt foreningens kodeks. Forhandlingerne om honoraret til dommerne blev overstået på 2-3 timer, og al fremtid om godtgørelsen er nu lagt i faste rammer. Alle øvrige diskussioner om det fremtidige samarbejde DFU/DBU tog 60-70 timer, og blev det udmøntede 21 punkters erklæring. En væsentlig ting ved aftalen er naturligvis det faktum, at man ikke mere skal være medlem af en dommerklub for at dømme kampe.

Den frivillige leder er virkelig blevet sat under pres. Heldigvis råder AFK over 16-17 ledere som ialt i projekt 100 dommere – har brugt mere end 2000 timer. AFK har ikke mistet medlemmer, alle fortsætter, og det skal vi være stolte af.

DFU og JFU medlemsskabet blev omtalt. Medlemsskabet blev et tema på generalforsamlingen, ingen tvivl om DFUs berettigelse, men om vi skal fortsætte i JFU vil nok blive diskuteret intenst i den kommende sæson.

I 2014 vil AFK styrke sin indsats for at rekruttere kvindelige dommere. Målet er inden udgangen af 2014 at have min. 25 aktive kvindelige dommere samt være den fremmeste dommerklub i landet mht. til kvindelige dommere. Fie Bruun er sat i spidsen for dette projekt sammen med Dan Weller og realiseringen af projektet er allerede skudt i gang. Fie Bruun fik overrakt kammeratskabspokalen for sin indsats i 2013.

Vore indedommere har fået et eftersyn for at efterprøve kvaliteten af det arbejde som de udfører. Det har ikke været så ringe endda, AFK vil fortsætte dette og gentage det i de kommende sæsoner.

Efter beretningen lagde formanden op til især debat om – hvordan skal AFK se ud i fremtiden? – Hvor skal fokus ligge de næste par år? Det bliver begrænset hvad dommerklubberne skal lave i fremtiden, DBU vil helst det hele selv. Men en del med teori – og løbetest kan nok afvikles i dommerklubberne. Der bliver mulighed for at få indflydelse på en række opgaver. Ingen tvivl om at dommerklubbens frivillige sagtens kan anvendes i div. udvalg som skal nedsættes. Der vil være en række udvalg som først kommer på plads senere på året i 2014, det kan ikke nåes, og derfor fortsætter en række udvalg uændret. Det er vigtigt at AFK fortsætter den pragmatiske linje som vi har kørt hidtil. Vi skal være villige til at ofre penge og kontingent til foreningens fortsatte beståen og virke, samt fortsat udbygge det. Vi skal fortsat lave de sjove ting og satse på at gøre det endnu bedre.

På spørgsmålet om AFK fortsat skal bevare medlemsskabet af JFU, og om medlemmernes holdning hertil lød svaret, at medlemmerne skal have lov til at bestemme tilhørsforholdet, og der vil blive indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling for at beslutte medlemskabet, her vil JFU få lov at være tilstede og forklare sin berettigelse…

Læs bestyrelsens skriftlige beretning ved formanden her.
Læs dommerpåsætterens skriftlige beretning her.

Regnskabet blev godkendt og uændret kontingent, få redaktionelle ændringer i foreningens love blev ligeledes vedtaget…

Angående valg så var der genvalg over hele linjen, et sundt tegn på at bestyrelsen lægger en linje for arbejdet, som medlemmerne er tilfredse med.

Rasmus Foged som har været på rundtur i det ganske land, er nu vendt tilbage for at blive i længere tid i Aarhus, præsenterede sig – han er blevet ansat som formand for dommerområde 3A, i DBU/dommerstrukturen – under slagordet ” – Vi vil det bedste for fodbolden og fodbolddommerne”. Rasmus er fortsat aktiv som dommer og udvikler, og han lovede at vore interesser vil blive varetaget på bedste vis…

Finn Jensen takkede for anerkendelsen han fik for aktiv dommertjeneste i 50 år.
Kurt Okkerstrøm og Jørgen Tind Larsen trådte tilbage som foreningens revisorer efter mange års fint arbejde, og de fik begge en erkendelse for deres indsats.
Tidligere formand Gunner Christensen og nuværende æresmedlem, har netop passeret de 60 år, og han fik overrakt gaver fra såvel senior- som dommerklubben, tillige sang hele forsamlingen fødselsdagssang for både ham og ikke mindst foreningens kasserer Dan Weller som netop er blevet 50 år. Begge takkede for de tildelte gaver.
Der blev spurgt til teori undervisningen – Per Klüver kunne fortælle at alle implicerede bliver indkaldt til møde, og datoer er offentliggjort på hjemmesiden.
Sevan gjorde opmærksom på som foreningens materialeforvalter, at det er dyrt at sende materiale ud pgra. den forøgede porto hos Postdanmark, og opfordrede til at folk får forsynet sig i aften og på de kommende møder så portoen kan undgås…
Poul Holst Jensen opfordrede til at flere meldte sig med de gode historier om foreningens arrangementer, og efterlyste medlemner til dette egennyttige vigtige arbejde.
Rasmus Post gjorde reklame for det kommende bankospil – der kan sagtens bruges nogle flere præmier, og opfordrede alle til at finde på gevinster og aflevere til Kurt Neergaard.
Morten Rask Thomsen fortalte at der kommer en række ændringer angående fodbolden til den kommende sæson. Det bliver 8 mands bold i stedet for 7 mands. Serie 6 kan blive enige om at spille 9 mands bold/kamp i stedet for 11 mands.  Alle skal nok blive informeret om de kommende ændringer…Sluttede med at takke dirigenten Finn A. Jensen for god ledelse.