Normalvis ved denne tid har dommerne rigtig travlt med kampe, og bemærker derfor sjældent, at IFAB udsender regelændringer gældende for den kommende sæson, men intet er normalt. Derfor kan tiden passende bruges på at se frem mod, hvad der er i vente. Udrulningen af regelændringer vil normalt være 1/7, men med udskydelsen af fodboldsæsoner, så må der nok forventes i vis en forsinkelse her.

IFABs cirkulære er sjældent en gyser af spændende læsning. I det seneste konstaterer IFAB, at sidste års regelændringer med hensyn til målspark, udskiftning, muligheden for at vise kort til officials og ingen angribere i muren ser ud til at have haft positiv effekt på fodboldspillet. Vi kender det godt, når vi er ude at dømme – når ingen andre roser os, så må vi jo gøre det selv. Onde tunger vil have konstateret, at sen sommeren var præget af nogen regel forvirring. I en dansk kontekst bemærkede vi specielt cirkusset omkring de kreative målspark, hvor der i løbet af en uge blev opdateret fortolkning nærmest dagligt. Det vil i øvrigt stadig være gældende, at målspark eller frispark, hvor keeperen sparker den til en medspiller, som ligger den tilbage til ham med hoved eller bryst, så skal det give omspark

IFABs opsummere regelændringerne til kommende sæson på billedet til højre.

Straffespark og straffesparkskonkurrencen

VAR har gjort sit indtog i fodbolden, og det påvirker også spillets regler. Under kvindernes VM sidste sommer måtte IFAB på banen, og dispensere fra reglen om, at en keeper skulle advares, hvis denne var årsag til et omspark. Det var en direkte konsekvens af, at der i gruppespillet næsten ikke kunne reddes et straffespark uden, at det blev kigget minutiøst igennem af VAR med dertilhørende omspark og advarsel. Englænderne var hurtigt ude at sige, at det ville vi ikke komme til at se i PL – i bagklogskabens lys havde det nok været deres mindste udfordring med hensyn til VAR.

Regelændringer med hensyn til straffespark er flerfoldig, men relatere sig primært til forseelser af målmanden ved brændte straffespark. Begår målmanden en forseelse (eks. forlader stregen før sparket er taget), og sparket bliver brændt, så bliver det i de fremtidige regler vigtigt, hvordan sparket bliver brændt. Redder keeperen den, så skal der sparkes om, og keeperen skal i første omgang have en påtale. Bliver sparket derimod brændt ved, at det rammer stolpe eller sparkes helt uden for rammen, så sparkes der i udgangspunktet ikke om, og spillet fortsætter. En anden ændring er, at der ved samtidige forseelser af angriber og målmand, så er der indirekte frispark og advarsel til angriber uagtet om der scores eller ej.

Disse regelændringer medfører også en ændring i straffesparkskonkurrencerne, hvor påtaler og advarsler modtaget i kampen ikke tages med ind i en straffesparkskonkurrence. Har målmanden fået en advarsel i løbet af kampen, og nu får en i straffesparkskonkurrencen, så skal han altså ikke vises ud.

… men målmændene slipper ikke så let

Hvor ændringerne omkring straffespark sikkert får mange målmænd til at juble, så giver ændringerne i §12 ikke grund til meget jubel for dem. Det nye regelsæt indeholder en regelændring, hvor keeperen kan straffes med advarsel eller udvisning, hvis denne begår gentagelsesspil i forbindelse med en igangsætning (målspark, frispark osv.). Følgestraffene skal tildeles, hvis gentagelsesspillet bremser et lovende angreb (advarsel) eller frarøver en oplagt scoringsmulighed (udvisning).

En anden vedrører fordele og bremse et lovende angreb. Det har længe været sådan, at berøvede en spiller et oplagt scoringsmulighed, men dommere gjorde brug af fordelsreglen, så skulle spilleren kun straffes med en advarsel ved næste spilstop. I den kommende lov kommer denne rabat til også at gælde bremse et lovende angreb, så begår en spiller en forseelse der bremser et lovende angreb, men dommeren lader en fordel gælde, så skal spilleren ikke modtage nogen følgestraf ved næste spilstop.

Derudover indeholder ændringerne i §12 nogle præciseringer omkring hands. Her kan det blandt andet konstateres, at IFABs grafiker må være den samme, som laver dukker til crashtest af biler.

Link til den engelske udgave af reglændringerne findes her:

https://www.theifab.com/document/for-football-bodies