Kære formænd og bestyrelsesmedlemmer.

Hermed information til Jer og Jeres medlemmer.
Fra DFU – Danske Fodbolddommeres Bestyrelse

Diverse informationer til dig som dommer
Vi håber, du holder ud lidt endnu i denne Corona tid. Vi ser så småt lyspunkter med træningsturneringer, der
giver mulighed for at komme ud på banerne igen fra medio marts måned 2021, som det ser ud nu.

9 mod 9 lanceres allerede fra medio marts under DBU Jylland, og vi forventer, at det også bliver gældende i
resten af landet.

Vi er mange i fodboldverdenen, der ser frem til at komme i gang igen. Husk at det kun er dig, som kan afgøre,
om du har lyst til og føler det sikkert nok til at gå på banen og dømme fodbold under de nuværende
omstændigheder.

Generelt har vi fokus på genåbningen sammen med vores samarbejdspartnere. Vi er i dialog med dem om nye
aftaler for flere af dem. Dialogen har, indtil nu, været vanskeliggjort pga. hjemsendte medarbejdere hos flere af
vores samarbejdspartnerne.

Vi er fortrøstningsfulde og positive i vores forventninger til at få lukket aftaler hele vejen rundt, så snart det er
muligt. Vi er i dialog og i gang med forhandlingerne med flere af dem.

Vigtig information om dommertøj
Den nye bestyrelse har arbejdet intenst for at finde ud af, hvad der var op og ned omkring dommertøjet og
sagen fra den tidligere bestyrelse med Diadora.

Det har ikke været nemt at finde ud af for os, da en del af informationerne om det forgangne forsvandt med den
tidligere bestyrelse. Vi har måttet opstøve det, der har været muligt, og stykke det sammen.

Vi har nu fået belyst det, som har været nødvendigt. Dermed kan vi med glæde meddele, at du som bredde
fodbolddommer under DFU, skal forholde dig til nedenstående.

Det er ikke nogen hemmelighed, at vores nuværende aftale med Sport Scandinavia officielt udløber 30.06.2022
for breddedommerne. Dertil vil tøj købt efter 31.12.2021 ikke have DFU-mærket påført dommertrøjen fra
forhandleren.

Den eksisterende aftale giver os mulighed for at bruge den nuværende Diadora aftale fuldt ud. Som
breddedommer vil det være muligt at bruge Diadora dommertøjet til og med juni måned 2022.

Det vil sige, at du frem til i starten 2022 vil kunne supplere dit Diadora dommertøj nøjagtigt, som du har kunnet
hele tiden. Det gør du via din personlige kode hos ShopEasy, der viderestiller dig til Unisports side. Intet nyt her
og priserne er forsat, som de hele tiden har været.

Det betyder også, at alle nye dommere, og dem kommer der heldigvis mange af lige om lidt, kan købe det
samme dommertøj som os øvrige og indgå i vores fællesskab, der repræsenterer DFU.

Da vi har en aftale, som først udløber om et lille års tid, har bestyrelsen i enighed med Eliten og efter drøftelser
på formandsmøderne besluttet, at der nedsættes et tøjudvalg. Det skal se ind i mulige leverandører, der skal
være både Elitens og DFU’s kommende samarbejdspartner på tøjaftalen.

Eliten vil meget gerne arbejde på en fælles tøjaftale med breddedommerne, og det kan betyde, at eliten i en
meget kort periode kan stå uden en egentlig aftale. De vil dog stadig dømme i Diadoras dommerdragt, indtil en
ny aftale er på plads. Når der er indgået en ny kontrakt med den valgte leverandør, vil vi gøre alt for at klæde
vores dygtige Elitedommere på med nyt tøj hurtigst muligt.

Det nye tøjudvalg består af 6. repræsentanter:

• Michael Tykgaard – Elitens repræsentant
• Mads-Kristoffer Kristoffersen – Elitens repræsentant
• Ulrich Kjær Egebjerg – Formand Randers Fodbolddommerklub
• Martin Olsgaard – Formand Syd- & Østsjællands Fodbolddommerklub
• Kim Hansen – Formand for DFU’s Bestyrelse
• Kim Komdrup – Medlem af DFU’s Bestyrelse

Udvalget vil mødes online i første omgang. Når det er muligt, vil vi mødes med relevante leverandører, der vil
præsentere tøj, kvalitet, investering og muligheder for os i DFU-regi.

Udvalgets opgave er at fremstille udbudsmateriale til relevante leverandører. Herigennem kommer udvalget
med en anbefaling af en kommende leverandør, når dette er modtaget retur fra de enkelte leverandører.

Vi forventer at have en endelig afklaring senest 1. september 2021. Kommer vi i mål før, så melder vi
selvfølgelig det ud med det samme.

Bestyrelsen sætter stor pris på Elitens gode tilgang til at nå et samlet mål for en ny tøjaftale. Det er værdsat af
breddedommerne.

Facebook
Kort tid efter den nye bestyrelses tiltrædelse besluttede vi at oprette en ny side og en ny gruppe for
medlemmerne af DFU. Dette gjorde vi for at komme fri af tidligere tiders ”arkiv” og dårligdomme, som det,
desværre, havde udviklet sig til med jagt på enkeltpersoner og sager. Det klæder os ikke hverken internt eller
eksternt.

Vi har i bestyrelsen valgt at spare lidt på pengene til gavn for dommerne & dommerklubberne. Vi betaler derfor
ikke længere en person for at lave opslag til Facebook.

Det betyder, at der vil være lidt længere mellem opslagene, men vi vil forsøge at gå efter kvalitet og ikke
kvantitet.

Vi vil i gruppen lægge vægt på faglige, konstruktive og positive opslag. Negative kommentarer, udstilling af
dommerkollegaer etc. vil blive slettet hurtigst muligt. Et medlem af gruppen, der gentagne gange udfører
sådanne handlinger, vil blive fjernet fra gruppen. Samtidig vil formanden for et sådant medlems respektive
dommerklub blive orienteret med henblik på en ”kammeratlig samtale”. Vi kan jo kalde det en påtale eller
advarsel.

På DFU’s Facebookside ønsker vi ikke debat eller negative opslag og kommentarer, da dette er vores digitale
ansigt ud af til. Denne vil derfor bestå af relevante opslag fra DFU, samarbejdspartnere etc. Husk, at på
Facebooksiden ser alle vores samarbejdspartnere med, og vi ønsker ikke udstilling herpå.

Vidste du, at flere af vores Elitedommere og andre ikke er medlem af vores Facebookgruppe eller Facebookside,
da de tidligere har modtaget negative og udstillende kommentarer. Ja, de er i spotlyset og mere udsatte end os
andre. Men det giver ikke os som dommere lov til at ”spotte” en dommerkollega, der nok selv er udmærket klar
over, at der skulle være dømt offside på en scoring efter at have set den på video i 16 forskellige vinkler efter
kampen.

Betyder det, at du som dommer ikke må have en mening eller snakke med andre om kendelser, der kan føre til
lærdom hos os alle?

Selvfølgelig må og skal vi det. MEN det skal være med respekt for hinanden og uden at udstille hinanden!

Tænk over tingene inden du ytrer dig. Facebook-krigere må finde andre grupper at fremføre sine meninger i,
hvis de ikke kan acceptere den nye gruppe og reglerne heri.

Kan du det, er du meget velkommen. Du kan finde DFU’s nye Facebookside og lukkede gruppe her:

DFU’s Facebook-side: https://www.facebook.com/DFUDommer/

DFU’s lukkede Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/dfudommer/

Husk at anmode den lukkede gruppe med dommer-nummer, navn på dommerklub, og at du accepterer
reglerne for gruppen. Dette gøres nemmest fra en PC.

Den nye Bestyrelse
Kunne tingene være gjort hurtigere, bedre og mere effektivt, siden I først kommer med informationerne nu?
Den nye bestyrelse er blevet klogere på de knap 2 ½ måned, hvor vi er 4 helt nye medlemmer uden den store
anciennitet.

Vores mål er at bringe DFU tættere på de 23 dommerklubber, som er ønsket fra delegeretmødet. Vi vil også
arbejde hårdt for at komme tættere på vores mange samarbejdspartnere for dommerklubbernes bedste.

Denne bestyrelse har ikke en frikøbt formand. Det betyder, at tingene, måske, vil tage lidt længere tid end
ellers. Det betyder også, at vi som ønsket fra dommerklubberne, vil bruge tiden og kræfterne på at komme
endnu tættere på den enkelte dommerklub. Derudover er opgaverne delt ud til de personer i bestyrelsen, som
vi mener, har de rette kompetencer til at dække de enkelte opgaver.

Mest af alt betyder det, at vi forventeligt kommer til at spare et ikke ubetydeligt femcifret beløb til frikøb i
DFU’s bestyrelse til gavn for dommerne og dommerklubberne. Baggrunden for dette er frafald af betaling til
både Facebookvedligeholdelse og frikøb af formanden.

Bestyrelsen håber på en bred opbakning og ro i arbejdet fremover fra alle 23 dommerklubber og deres
medlemmer, så kræfterne kan bruges på at lave de bedst mulige vilkår for dig som dommer.

Har du baggrund af ovenstående spørgsmål, så kontakt din lokale dommerklubs bestyrelse/formand. Så vil din
klub samle og koordinere tingene med DFU’s Bestyrelse til fælles bedste.

Endnu en gang skal der lyder en opfordring til at passe på Jer selv og hinanden derude, når bolden begynder at
rulle igen.

God weekend til Jer alle og Jeres familier.

Med venlig Hilsen
DFU’s bestyrelse

28.februar 2021