Søndag den 1.april 2018 modtog vi den triste meddelelse, at Tom Thomsen pludselig var afgået ved døden i sit hjem på Junivej – 85 år gammel.

Tom var i mange år et særdeles aktivt medlem af Aarhus Fodbolddommerklub, hvor han gennem mange år dømte et stort antal kampe.

Han var en rolig og myndig dommer, som på en god måde var i stand til at sætte sig i respekt, og få kampene afviklet på en fair og god måde.

Efter disse mange år som aktiv på banen, fortsatte han sit virke i klubben som bedømmer (udvikler), og her var han i stand til at videregive sin erfaring og viden til mange unge dommere, også her var hans rolige gemyt og fremtræden i det hele taget, med til at skabe gode relationer til dommerne.

I en årrække var Tom ligeledes medlem af klubbens Seniorklub, men for nogle år siden meldte han sig ud.

I de sidste år, havde han stadig kontakt med fodbolden – han var steward ved alle AGF´s hjemmekampe.

Endvidere var han som gammel AGF-dreng også medlem af Dalgasklubben, hvor man samledes et par gange om året.

I hele hans arbejdsliv var han ansat som tømrer hos Hustømrernes A/S, og i en årrække sad han i firmaets bestyrelse.

En god ven og kammerat er her ikke mere, for mit vedkommende blev det til 54 års venskab.

 

Æret være Tom Thomsens minde.

Indlægget er skrevet af Finn Jensen

Skriv et svar