Udviklerudvalget har hen over sommeren holdt møde og har konstitueret sig i en ny version. Som bekendt for mange, har Søren Schack grundet travlhed med sit arbejde, valgt at stoppe som såvel formand som medlem af udviklerudvalget. Han fortsætter dog som udvikler.

Rasmus Hornemann

Som ny formand er Rasmus Post blevet valgt, derudover består udvalget af Michael Eriksen, Rasmus Hornemann samt som nyt medlem Thomas Ginnerskov.

Rasmus Hornemann indgår som almindeligt medlem, han vil dog sideløbende arbejde med de dommere vi kalder præ-talenter, med andre ord, dem som er på vej til at komme ind i talentgruppen.Thomas’s primære opgave bliver at stå for vejledningerne, og derefter sende de nye dommere videre i systemet til udvikling. Vi mener det er vigtigt at have fokus på de nye dommere, det er trods alt dem der er fremtiden.

Thomas _ G

Thomas Ginnerskov Jensen

Den nye struktur har medført store omvæltninger, det kan allerede nu mærkes at det fremtidige arbejde med at få kvalificeret og opgraderet dommerne til højere rækker, er kommet under et meget større pres end det var tidligere. Fremover tilpasses antal dommere til de forskellige rækker og afmåles derefter.

Alle talentdommere er udviklet 6 gange i deres respektive rækker, og det trækker store ressourcer på vore talent udviklere. Rasmus Post – Michael Eriksen – Søren Schack samt Ulrich Bossow er vore talent udviklere. De skal altså have fingeren på pulsen i forhold til talenterne. De skal desuden også være med i udviklingen af linjedommerne. Ingen tvivl om at mange på denne måde vil føle sig sat i stå i forhold til egen udvikling, men fokus er på vore talenter, som i sidste ende kan ende som superligadommere såfremt de klarer alle rækker op.

Alle vore lokale oprykninger fra S6 – DS skal naturligvis fortsætte, men fremadrettet kommer der næppe så mange op i systemet mere, og det skyldes den nye struktur. Sidder der enkelte dommere som føler sig overset i systemet, og mener sig berettiget til højere rangering, så skal man selv rette henvendelse til udvalget og så må de se hvad der kan gøres. Der kan være naturlige forklaringer på at man ikke er kommet i betragtning, men Rasmus Post er villig til at høre fra dommere som føler sig forbigået.

Udvalget skal lave indstillingerne efter de udviklinger som er sket i løbet af sæsonen. Alle dommere fra S3 og opefter skal fortsat evalueres i reglerne til opstartsmøderne om foråret. Ligeledes skal disse grupper også bestå mere og mere skærpede løbetests. Det seneste krav lyder på 17.8 i bibtesten til S2, S1, JS og DS dommere, rigtig spændende at man mener vi får bedre dommere, bare de kan løbe solen sort. Men det er sådan det ser ud. Der stilles større og større krav – test og teori er bestemt noget alle må forberede sig på er noget som er kommet for at blive.

Som sagt er udvalget til også for dig og er der noget du vil vide mere om så ret henvendelse til Rasmus Post på sms, messenger, tlf eller email – find adressen inde på DBU net.

Rasmus Post/phj