Til medlemmerne af Aarhus Fodbolddommerklubs Seniorklub.
Da det på sidste års generalforsamling, den 16.10.2018 kom frem, at hele den nuværende
bestyrelse, efter mange års uafbrudt arbejde, mellem 15 og 22 år ikke ønsker at
fortsætte på deres poster, skal vi hermed anmode nogle af klubbens gode ”ildsjæle”
om at komme med gode forslag til en ny bestyrelse, der skal vælges på den
kommende generalforsamling i oktober.

Den nuværende bestyrelse arbejder med 2 møder om året, et i januar og et i juli måned, for at tilrettelægge henholdsvis forårs og efterårs program. Når dette er på plads, skal der jo kontaktes underholdere,
foredragsholdere, virksomheder og lokaler. Der bliver afholdt et revisionsmøde med revisoren en gang om året. Hos lokalcentret bruger vi altid, at bestille maden der, idet vi normalt får lokalet stillet gratis til rådighed.
Vi håber meget, at det kan have interesse for nogle af vore gode medlemmer, så klubben ikke lukker,

På bestyrelsens vegne
Henning Lund-Sørensen