Dagens leder 09.04.2013

Afslutningen på dommerkonflikten byder på en ny tid for dommere og dommerklubber. Det kan læses af den 21. punkts plan, som blev vedtaget på mødet mellem DBU og DFU.  Jeg vil i denne leder berøre emnet, at en dommer ikke længere skal være medlem af en dommerklub for at dømme, dommerklubbens fremtid, og hvorfor samarbejde er så vigtigt.

Details

En aften med dyst i fodboldteori.

anna_frederik_danielSom en ny tradition afholdt Aarhus Fodbolddommerklubs rekrutterings – og fastholdelsesudvalg, mandag den 8. april, teorimesterskaberne for nye dommere – samt et foredrag fra nogle af de nyere dommere omkring det første år med dommergerningen. Der havde på forhånd været 25 tilmeldte deltagere, men desværre havde 5 tilmeldte deltagere valgt at udeblive uden afbud, hvilket ikke er iorden; især hvis man gerne vil nå langt indenfor fodbolddommersystemet.

Details