DFU – Danske fodbolddommere

Danske Fodbolddommeres bestyrelse, dommerklubformændene for de seks regioner (Bornholm, Kbh., Sjælland, Lolland/F., Fyn og Jylland) og den nedsatte forhandlingsgruppe afholdt i går et koordineringsmøde, som led i de løbende forhandlinger med DBU vedrørende udmøntningen af 21-punktserklæringen.