Kalenderen siger nu marts og forår. Desværre følger vejret ikke med i år. Vi må desværre melde ud, at boldbanerne ikke åbner den 1. april i år. Vejrudsigten siger nattefrost så langt, øjet rækker. Derfor er vores arbejdsdato i øjeblikket medio april. Vi sender en ny melding ud inden påske.

Klubmøde hos DBU – 13-03-2018

I aftes havde vi det årlige klubmøde hos DBU Jylland. Her var et godt fremmøde af klubber. Rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad fortalte om den nye ansøgningsrunde for tilskud til 3 nye kunstgræsbaner med ansøgningsfrist 9. maj 2018. Herunder også de udvælgelseskriterier, som er udarbejdet i samarbejde med Idrætssamvirket og Aarhus Fodboldforum.

Rikke Schultz Nordentoft fortalte nyt om drift af boldbanerne, herunder det kommende udbud med virkning fra 2019, ekstraopgaver, klimaforandringer, hybridgræs mv. Rikke kom også ind på de muligheder, klubberne selv har for at hjælpe til, når der opstår skader på banerne ved brug i perioder, hvor banerne burde være skånet. De klubber, som endnu ikke har jorddepoter og græsfrø på anlæggene, kan henvende sig til Sport & Fritid.  Ligeledes udleverede Sport & Fritid græsgrebe til alle fremmødte klubber til brug for dette genopretningsarbejde. Konkret til at løsne banerne efter komprimering i skridspor. Klubber, der ikke havde mulighed for at deltage i aftes, kan få udleveret en greb ved personligt fremmøde hos Sport & Fritid på N J Fjordsgades Skole.

Sommerbookinger

Fristen for ønsker til sommerbookinger er den 15. maj 2018. Ønsker fremsendes til Morten Thomsen på mnat@aarhus.dk. Alle baner er generelt lukkede i sommerpausen fra og med fredag den 29. juni til 1. august 2018. Vi har brug for denne periode til at udføre genopretning af banerne. Derfor er det vigtigt at eventuelle fodboldskoler eller andre aktiviteter lægges i enten starten (uge 27) eller slutningen (uge 30) af pausen. I særlige tilfælde kan der indgås aftaler om at holde en enkelt bane åben for træning. Dette sker efter nærmere aftale med Sport & Fritid. Ansøgning herom skal ligeledes fremsendes senest 15. maj 2018.

 

Kontaktinformationer

Nord og Midt  Michael Christensen                  29 20 82 48

Vest og Syd  Bent Severinsen                           29 20 82 00

Booking af baner Morten Thomsen                 89 40 48 54

Administration Rikke Schultz Nordentoft         89 40 48 27

Vi håber, at varmen snart får overtaget, og at græsset bliver klar til brug.

Med venlig hilsen

Sport & Fritid

Rikke og Morten

Skriv et svar