Onsdag den 26. oktober 2022,
INDKALDES der hermed til Seniorklubbens generalforsamling Aarhus fodbolddommerklub .
Generalforsamlingen afholdes Lokalcenter Viby, Kongsgaardsvej 6, og det er kl. 19.00.
Adgang til generalforsamlingen er for klubbens medlemmer.

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab ved kasserer Aage Kjærsgaard
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag (forslag til behandling skal fremsendes til formanden 5 dage før generalforsamling)
 7. Valg:
  a) Valg af formand (Poul Holst er villig til genvalg
  b) Valg af suppleant til bestyrelsen (Gert Sørensen er villig til genvalg)
  c) Valg af revisor (Finn Jensen er villig til genvalg).
 8. Af hensyn til smørrebrød vil vi gerne have tilmelding fra medlemmerne senest d. 19. oktober 2022.
  Tilmelding skal ske til Aage Kjærsgaard kjaersgaardaage@gmail.com.

Vi slutter 2022, med vores 25. års jubilæumsfest.
Det er lykkedes os at få fat i Skanderborg Spillemændene, som kommer og spiller for os denne aften.
Vi får 2 x 45 min med god danseværdigt musik og i pausen nyder vi noget smørrebrød.
Det bliver torsdag d. 17. november 2022, og festen afholdes Lokalcenter Viby, Kongsgaardsvej 6, og det er kl. 19.00. Tag gerne ægtefælle/samlever med denne aften, arrangementet er gratis.

Tilmelding til Aage Kjærsgaard kjaersgaardaage@gmail.com SENEST den 14. november 2022.

Pbv.
Poul Holst Jensen

Skriv et svar