Hermed gengives udendørs spilleregler for fodbold på Århus Firma Sport 2017

Husk at møde 30 min før påsat kamptidspunkt.
TURNERINGSREGLER

 1. Turneringens omfang.

Turneringen for udendørs fodbold afvikles som dobbeltturnering i samme kalenderår. Turneringen udskrives således:

7-mands, 7-dames, 7-mands oldboys, 7-mands super oldboys, 5-mands, 5-dames og 5-mix.

Cupturneringen er udskrevet på same måde.

 

 1. Aldersgrænser.

Oldboys spillere skal på spilledagen være fyldt 32 år.

Super oldboys spillere skal på spilledagen være fyldt 40 år. Dog må der deltage op til to personer der på spilledagen er fyldt 36 år.

 

Det er ikke tilladt at spille for mere end én klub i samme sæson under ÅFS. Overtrædelse kan medføre karantæne for minimum resten af sæsonen.

 

Spilletid for 7-mands kampe er 2 x 30 minutter og 2 x 20 minutter mens det for 5-mands er 2 x 15 minutter.

 

 1. Indplacering af hold.

Holdene indplaceres efter pointsystemet. For vunden kamp gives 3 point. For uafgjort kamp gives 1 point. For tabt kamp gives 0 point.

I tilfælde af pointlighed mellem to eller flere hold er nedenstående prioritetsrækkefølge afgørende for den endelige placering i rækketurneringer:

 1. A) Indbyrdes kampe (pointberegnet)
 2. B) Målforskellen i samtlige kampe
 3. C) Flest scorede mål i samtlige kampe
 4. D) Ny(e) kamp (e)

 

Op og nedrykning.

De to bedste hold rykker op, de to svageste hold rykker ned.

Er der hold som trækker sig et år eller der er færre hold tilmeldt året efter, forsøger vi at udligne disse rækker.

 

Såfremt en cup-kamp ender uafgjort, afvikles der straffesparkskonkurrence efter følgende regler:

I 7-mands sparker hvert hold 5 spark.

Er stillingen stadig uafgjort, sparker hvert hold 1 spark, indtil der er fundet en vinder.

I 5-mands sparker hvert hold 3 spark.

Er stillingen stadig uafgjort, sparker hvert hold 1 spark, indtil der er fundet en vinder.

Såfremt en cup semifinale ender uafgjort spilles der forlænget spilletid. For 7-mands spilles der 2 x 10 minutter. For 5-mands spilles der 2 x 5 minutter. Er kampen stadig uafgjort, afgøres kampen efter førnævnte straffespark-regler.

Såfremt en cup finale ender uafgjort spilles der en ny kamp. Ender den også uafgjort, afgøres den efter reglerne for semifinaler.

 

 1. Afbud, udsættelser og udeblivelser.

På grund af den store tilmelding til samtlige rækker i turneringen, kan der IKKE udsættes kampe.

 

Afbud på kampdagen (senere end 18.00 dagen før kampdag) = tabt kamp + gebyr på 250,- kr. Afbud til mandagskampe skal være foretaget SENEST kl. 10.00 på kampdagen.

Udeblivelse uden afbud til fodboldafdelingen og eller modstanderholdet = tabt kamp + gebyr på 500,- kr. Hvis modstanderholdet er mødt forgæves op til kamp, udstedes der gavekort til dette hold på 250,- kr. til brug i ÅFS Cafeen.

 

HUSK at give fodboldafdeling og modstander besked om afbud.

 

Er et hold udeblevet 2 gange, udelukkes det af turneringen for resten af sæsonen og idømmes et gebyr på 500,- kr.

 

Ser en klub sig nødsaget til at trække et hold ud af turneringen, skal dette ske skriftligt til fodboldafdelingen. Trækkes et hold i en påbegyndt turnering idømmes klubben et gebyr på 250,- kr.

 

Bøder og gebyrer, idømt efter ovenstående regler skal indbetales inden den af ÅFS Kontorets fastsatte tidsfrist. Overskridelse af denne frist medfører, at holdet/klubben udelukkes fra turneringen indtil der er bragt orden i forholdene.

 

Protester skal, for at være gyldige, afleveres skriftligt til fodboldafdelingen og være vedlagt 100,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis protesten tages til følge. Protesten skal være fodboldafdelingen i hænde senest 2 dage efter kampdagen.

 

Den klub, som er nævnt først i programmet, skal medbringe spilleklar bold og skal i tilfælde af farvelighed skifte trøjer. (overtrækstrøjer kan lånes i ÅFS Cafeen. Depositum 100,- kr.)

 

 1. Fodboldstøvler og benskinner.

Der må spilles i fodboldstøvler i alle serier. Der er ikke noget krav om brug af benskinner, men det er dumt og på eget ansvar at spille uden.

 

 1. Spillerantal.

Kampene sættes i gang til det programsatte tidspunkt, uanset det mødte antal spillere.

I 7-mands kampe skal der være mindst 5 spillere til rådighed efter 5 minutter.

I 5-mands kampe skal der være mindst 4 spillere til rådighed efter 5 minutter.

Det hold der ikke kan opfylde kravet om spillerantal, taber kampen 3 – 0.

 

 1. Udskiftningsspillere.

Der må i alle rækker anvendes 3 spillere i flydende udskiftning, som skal ske fra egen banehalvdel efter henvendelse til dommeren.

 

 1. Advarsler og udvisninger.

I samtlige serier medfører advarsler en tidsbegrænset udvisning. I alle kategorier er udvisningen på 5 minutter. I gentagelsestilfælde udvises spilleren for resten af kampen. Dommeren kan dog stadig udvise en spiller for resten af kampen uden forudgående advarsel. Udvisningen, som gælder for resten af kampen, skal indberettes af dommeren til fodboldafdelingen, som herefter idømmer den udviste spiller én eller flere spilledages karantæne.

 

 1. Specielle regler for 5-mands fodbold.

Enhver form for skub, puf, grove tacklinger eller kraftig sammenstød skal straffes med frispark til modstanderen. Skønner dommeren, at begge spillere er skyldige i samme forseelse, skal dommeren stoppe spillet og lade bolden falde (dommerkast).

Udenfor målfeltet er målmanden ikke beskyttet og må ikke bruge hænder og arme.

 

 1. MIX regler.

Holdet består af indtil 8 spillere, der alle må anvendes i en kamp.
En af spillerne – m/k efter eget valg – skal være målmand.

Der må højest være 2 herrer – incl. målmanden – på banen, og de skal opholde sig på hver sin banehalvdel. Ved overtrædelse tilkendes modstanderen et indirekte frispark på det sted af midterlinien, hvor forseelsen fandt sted. Dommeren kan tage fordelsreglen i anvendelse og lade spillet fortsætte.

Hvis en herre bliver udvist – med gult kort – skal den anden herre vælge banehalvdel og blive der, indtil et af holdene har scoret.

Hvis en herre bliver udvist – med rødt kort – skal den anden herre vælge banehalvdel, og blive der resten af kampen.

Såfremt en herre bliver udvist – med gult eller rødt kort – må den anden herre erstattes af en dame, og denne må bevæge sig over hele banen.

Hvis et hold stiller op med 4 damer og 1 herre, er holdet spilleberettiget.
Herren skal igen vælge banehalvdel, denne gang for hele kampen.

Hvis et hold stiller op uden mindst 1 herre, er holdet ikke spilleberettiget.

Enhver form for skub, puf, grove tacklinger eller kraftig sammenstød skal straffes med frispark til modstanderen. Skønner dommeren, at begge spillere er skyldige i samme forseelse, skal dommeren stoppe spillet og lade bolden falde (dommerkast).

 

Mål scoret af damer tæller dobbelt.
Mål scoret i eget net tæller én score.

 

 1. Dommer.

Alle kampe dømmes af dommere fra Aarhus Fodbolddommer Klub.

 

 1. Diverse.

Off – side reglen anvendes ikke.

Målmanden må ikke samle en tilbagelækning op.

 

Hvor intet andet er anført henvises der til Firmaidrættens regler for afvikling af fodboldturneringer.

 

 

 

Skriv et svar