Der er kommet en revideret liste over de indstillede talentdommere i Aarhus Fodbolddommerklub sommer 2015

Status på talentdommere i Aarhus Fodbolddommerklub sommer 2015

Region 3’s Talentgruppedupont-
Oprykning til JS – talent: JS-talent efterår 2015:
Rasmus Nielsen Nils Heer
Rasmus Nielsen
Theis Johansen
Oprykning til Serie 1 – talent: Serie 1 – talent efterår 2015:
Christoffer Hedegaard Sørensen Christoffer Hedegaard Sørensen
Daniel Søndergaard Daniel Søndergaard
Steffan Kvist Kristensen Steffan Kvist Kristensen
Thomas Meulengracht Ledet
Serie 2 – talent efterår 2015:
Martin Markus
Region 3’s Aspirantgruppe
Oprykning til serie 2 – aspirant: Serie 2 – aspirant efterår 2015:
Line-Maria Rasmussen Line-Maria Rasmussen
Michael N. Kjelsmark
Ny indstillede aspirantdommere Serie 3 – aspirant efterår 2015:
Kevin Fischer Andersen (Ny) Kevin Fischer Andersen (Ny)
Matias Søndergaard Skov (Ny) Matias Søndergaard Skov (Ny)
Lokale AFDK – talentaspiranter
Jannick K. Budtz Serie 2
Andreas Porsborg Andersen Serie 4

Fremsendt af Michael Eriksen – leder for talentgruppen 6. sept. 2015

 

Skriv et svar