Kære venner.

Hermed følger forårets program, som bestyrelsen håber i finder interesse for, idet det er vores ønske, at så mange som mulig, bakker op om programlægningen. Vi finder vi har fået lavet et fint program, som vi kan se frem til.

Mandag den 18.03.2019.
Til denne aften, har bestyrelsens suppleant Mogens Bentzen formået, at få professor Roy Weber, der er sydafrikaner til at komme og fortælle os om Sydafrika. Han er også professor i zoofysiologi på Aarhus Universitet, og forsker i de mekanismer, der sikre iltforsyningen hos dyr, der lever under ekstreme betingelser. Denne behandling kan med fordel anvendes, for eksempel til at forbedre patienter med dårlig lungefunktion.

Det vil som vanlig foregå i lokalcenter Brabrand, Voldbækvej 92, 8220 Brabrand, kl. 19.00.
Vi vil starte med et par stykker mad og lidt drikke, og der vil være en egenbetaling på 75,00 kr. pr. deltager.
Tilmelding til Svend Eigil Nikolajsen senest den 11.03.2019  på nedennævnte adresse.

Onsdag den 10.04.2019.
Der er blevet sat et virksomhedsbesøg på programmet denne onsdag, idet vi har fået lov til at komme of besøge Aarhus Letbanes trafik og servicecenter, der ligger i banegraven.
Der vil være et foredrag om letbanens stormomsuste begyndelse, og frem til i dag, hvor banen er kommet på rette spor.
Vi vil også komme på besøg i deres værksted, der jo er helt op to date.
Centret ligge for enden af P. Hjort-Lorenzens vej 71, 8000 Aarhus C.
Det er en blind vej , der fører under Ringgade Broen, og vi fortsætter helt ud i enden, hvor centret ligger. Der er gratis parkering ved centret. Vi har tid fra kl. 15.30 til 17.00, men lad os mødes udenfor kl. ca. 15.15.
Tilmelding til Svend Eigil Nikolajsen senest den 03.04.2019,  på adressen nedenfor.

Mandag den 06.05.2019.
Ja så går turen igen tilbage til vores ”klublokale” på Voldbækvej 92 8220 Brabrand, hvor vi vil få et spændende foredrag, af Henning Holm Møller, der er forhenværende italiensk konsul i Danmark.
Han beretter om sin tid som konsul, samt ikke mindst om regionen Toscana, der ligger i den nordlige del af det centrale Italien, grænsende til Lazio i syd, Umbria i øst, Emilia-Romagna og Liguria og det Tyrrhenske hav i vest. Igen på denne aften vil der være lidt spisning og drikke, dog ikke italiensk, men solidt dansk smørebrød. Vi starter kl. 19.00 med spisningen, og så får Henning Holm Møller ordet.
Der vil også til denne aften være en egenbetaling på 75,00 kr. pr. deltager.Tilmelding til Svend Eigil Nikolajsen senest den 29.04.2019, på den nedenfor  skrevne adresse.

Dette var så forårets program, som vi håber meget medlemmerne vil slutte op om, så vi kan få nogle hyggelige stunder sammen

       Svend Eigil Nikolajsen                            .

TLF: 8694 1338

      Seniorklubbens konto: Reg. nr. 1551  Konto nr. 16688215.

Skriv et svar