Udviklerudvalget eller ca. halvdelen af udvalget holdt en samling på Firmasporten tirsdag d. 4 august 2015.ss

Programmet var sammensat af formand Søren Schack med følgende indhold:

Velkomst og orientering fra udvalget – indrangeringer, struktur samt spørgsmål.

Orientering om talentarbejdet

Gennemgang af hvad udvalget vil have fokus på i efteråret 2015, med overskriften ”Tekster og karakterer”. Herunder drøftelser og debat af ”den gode tekst” samt ”Teori ctr. praksis”, med eksempler.
Søren bød velkommen til de fremmødte, og lagde op til en åben debat. Som det blev udtrykt er der ikke en højere sandhed, eftersom det er øjnene der afgør, hvad man ser.

Kan vi forvente mere ensartethed i udviklingerne – gerne, men vi må ikke dræbe mangfoldigheden af hvordan vi ser kampene.

Søren nævnte at han har en holdning til hvad han gerne vil modtage, og hvordan teksten forfattes, men at det altid, naturligvis, er i orden at mene noget andet – men at det er udviklerudvalget og mig som formand der nødvendigvis må sætte en kurs lokalt.

Omkring indrangeringerne i klubben har der været en del forvirring, og det skyldes ikke mindst, at de skal godkendes i DBU-regi af to udvalg, og det har taget tid. Det har været vigtigt at melde ud forsigtigt, fordi den principelle sidste godkendelse fra DBU, skal være på plads inden det kan offentliggøres for alle. Det har været en sej proces, men mon ikke vi hen i august kan få en INDRANGERINGSLISTE på plads på Aarhus Fodbolddommerklubs hjemmeside, så alle kan se hvordan de enkelte er berettigede til at dømme her i efteråret, men alle talenter og oprykkere skulle gerne have fået besked individuelt. Desuden er der løbetest den 11. august kl. 19 på Vejlby stadion for de dommere som har været på linjedommer kursus, er rykket i serie 3, eller som ikke bestod i foråret, og der er mulighed for at løbe bib- og Cooper test. Udfaldet af disse test kan også få indflydelse på indrangeringslisten.DSC04211

Vi bringer en liste her på AFDK.dk, når vi får det på skrift.

Talentindstillingerne og indrangeringerne foregår i samarbejde med Randers og Djursland, og det er en større kabale at få til at gå op, der er nemlig kun et bestemt antal pladser. Det har været en udfordring for Aarhus dommerne, og vi må erkende at der har manglet noget sparring og coaching til AFDKs talenter. Vi kan også i udvalget konstatere, at kommunikationen med de DBU udvalg som styrer omkring indrangeringerne, og den øvrige struktur i DBU-regi, har været mangelfuld og stort set ikke eksisterende. Nu er vi godt to år efter 2013 – 21 punkts erklæringen, og det kan undre, at der fortsat er meget lidt klarhed over hvordan udvalgene i DBU regi arbejder, de sammensættes ud fra personlige og faglige kvalifikationer, men der er ikke åbenhed i administrationen, og kommunikationen om deres beslutninger – og det er et problem for dommerne og de lokale udviklerudvalg. Vi må håbe at der kommer styr på disse ting, og at det fremadrettet sikres dommerne, mulighed for at se hvem der sidder med ansvaret.

Karaktererne har flere gange givet anledning til diskussioner og tænders gnistren hos dommerne. Det har været fremme flere gange at de skal afskaffes, og det fremadrettet kun skal være teksten der afgør om man skal rykke op eller ned. Men som det er for nærværende er de først afskaffet fra DS niveau og op. Udviklerne giver forskellige karakterer for det vi ser og vurderer. Den nuværende definition som ligger på afdk.dk om hvordan cifrene fortolkes og kvalificerer, vil inden længe blive fjernet og erstattet af en ny og mere lokal Aarhus definition. Det ideelle ville selvfølgelig være en ensartet definition som gælder for hele landet og alle dommerklubber, men det er ikke realistisk. Der nedsættes et redigeringsudvalg som kommer med en nyfortolkning af karaktererne – og resultatet vil, når udvalget får det renskrevet, blive offentliggjort her på afdk.dk.

Der var et oplæg fra Søren om udviklingens struktur og opbygning.

  • Omgivelser
  • Hvad arbejder dommeren med (overses tit lokalt)DSC04215
  • Kampens art og vigtighed
  • Førstehåndsindtryk
  • Opvarmning
  • Mødetid (er det et problem – og skal det have en pris??)

Det er vigtigt at vide om det er i forrygende blæsevejr, regnvejr eller høj solskin, en kamp afvikles, det påvirker præstationen på en eller anden måde.
Hvilke udviklingspunkter arbejder dommeren med, husker vi altid at få spurgt ind til det, det er vigtigt for at se om der sker forbedringer på de valgte punkter.
Er det en top eller bundkamp man er ude at overvære og hvordan er intensiteten.
Førstehåndsindtrykket er der engagement og parathed tilstede hos dommeren.
Opvarmning foretages dette og ser det fornuftigt ud.
Mødetid kommer dommeren som han skal ½ time før kampstart, og er der nultolerance overfor afvigelse herfra. Det kniber fortsat for enkelte ikke at overholde tiden, men det blev fastslået fra udvalgets side at alle skal møde til tiden, og at det koster i den fremtidige karriere, såfremt dette ikke overholdes.

Herefter gav Søren et større 21 punkts oplæg om hvordan udviklingen skal skrives, der vil senere komme et indlæg som alene beskriver dette koncept. En enkelt ting som skal nævnes er at det såkaldte S løb er helt ude, det anvendes ikke mere, udgangspunktet er diagonalen.

Opsamlingsmæssigt er det vigtigt at udviklingen indeholder en samlet vurdering, at der laves en opsamling på kampen, selve samtalen – herunder dommerens hukommelse om de enkelte episoder, sværhedsgraden af kampen gerne forklarende, og at man husker de positive ting og udviklingspunkter, og at der er en fornuftig balance.

Det var ordene fra Søren.

René Budtz sluttede med at fortælle om Kattegat cup, hvor man havde et kontingent af talenter med fra Aarhus, Djursland og Randers. Det havde alt i alt været en succes for de unge dommere at være med til, de havde fået meget ud af det intense forløb, sådan en cup kan give på få dage. Det er kommet alle til gode, der er bl.a. nogle nye måder man placerer sig på, måske det bliver nærmere defineret senere, hvordan det skal gøres, men som sagt et rigtig godt stævne. Der er skrevet noget om stævnet og lagt billeder op på vores Facebook profil klik på F heroppe øverst på siden så kan du se dem – Rene har lagt noget op 31. juli og 1. august…

Således oplevet phj..

Skriv et svar