For nylig gæstede Anders Glahn ungdomsskoleleder  i Toveshøj Gellerup, ACFC ´s formand, Afif Abdallah, og Mahmood Dirawi ungdomsformand i ACFC og dommerkollega i AFDK, AFDK til et møde. Her var der en dialog om forventningerne til den kommende sæson.

Der har været en række fordomme over for at møde op i klubben blandt AFDK´s medlemmer, derfor fortalte Anders Glahn om klubben.

Fodbold rummer alt det som de unge i Gellerup har brug for, opdragelse – disciplin og fællesskab.

 

Anders Glahn

 

I Gellerup er der de laveste familieindkomster i hele Aarhus, 50% af alle der bor i området er under 21 år, en del af beboerne har psykiske problemer, og der er meget få voksne til alle de børn som bor i området. Hvis der er et barn til en voksen i Gellerup, så er der til sammenligning et barn til fire voksne i Mårslet området, derfor er børnene i Gellerup gode til at hjælpe hinanden med opdragelse. Mange af områdets børn ”busses” daglig til 31 forskellige skoler i Aarhus området. Anders Glahn sluttede med at konstatere, vi vil gerne den gode dialog og kommunikation med parterne, lære respekten for spillet og at der er regler for spillet. Når der kommer en dommer, kommer der en autoritet, alle mennesker har brug for noget hierarki og autoritet også de unge her i Gellerup. Dommerens autoritet skal ikke sættes i spil, og jeg er som ungdomsskoleleder nødt til at have en god dialog med en frivillig forening. Der er altid en god stemning omkring alle ACFC´s kampe, man er glade for at møde andre udefra.

 

ACFC´s formand, Afif Abdallah

 Klubbens formand, Afif Abdallah, jeg har været træner I ACFC siden 1994 og er ansat som pædagog i Aarhus Kommune.  Jeg har en stor kontakt til de unge både i Gellerup og til andre unge i Aarhus området. Der mangler mange voksne i området, forældrene er ikke stærke nok til at tage sig af deres egne børn. Derfor har vi en stor opgave i de frivillige foreninger med at tage hånd om de unge. Alle er glade når vi kan komme med i turnering når det bliver sol og sommer, og med dommer fra AFDK. Vi forventer at samarbejdet med AFDK bliver endnu bedre. Vi vil gøre meget for at det bliver trygt for de unge dommere at komme ud til os. Vi tager trykket fra Aarhus Kommune ved at aktivere de unge, der er mange fattige, men kriminaliteten i området er mindre procentvis end i 1980.  
Der er en god og fin indstilling i ACFC, dommerne bliver taget godt imod og der bydes altid på en kop kaffe.  

 

 

Mahmoud Dirawi

Mahmoud Dirawi er ACFC´s ungdomsformand og medlem af bestyrelsen. Han har prøvet presset fra tilskuerne i ACFC, (der kommer nemlig mange tilskuere til klubbens kampe) især fra de mange som står og råber og skriger. Det er et pres, man må være forberedt på når man kommer til ACFC. Men vi vil i den kommende sæson arbejde på at mindske presset især på de yngre dommere som kommer herud, så der altid vil være en god og positiv stemning.