Havnerundfart i Aarhus + sammenkomst på Flammen

28. september kl. 17:00

KUN FOR SENIORKLUBBENS MEDLEMMER…

Torsdag den 28. september kl. 17.00 tilbyder vi en havnerundfart i Aarhus. Vi skal med på en guidet sejltur, hvor vi kan opleve den fantastiske udsigt til Aarhus fra vandsiden.
Mødetid et kvarter før dvs. kl. 16.45, parkering i Navitas kan anbefales, Dokk1 (kælder) er også en mulighed.

Vi mødes på Havnepladsen, 8000 Aarhus C, på strækningen mellem Toldboden og Navitas og tæt på DOKK1, her finder man springvandet Endless Connection og skibet. Der vil være en forfriskning på turen, seniorklubben betaler.

Tilmelding og prisen er kr. 50 pr. person – ledsager velkommen, (SEJLTUR + FLAMMEN) som indbetales til Aage Kjærsgaard, konto 6128  0015305649 senest torsdag d. 21. september 2023. Husk at skrive fra hvem.

Efter sejlturen mødes vi på Restaurant Flammen, Toldbodgade 6, 8000 Aarhus og spiser sammen fra kl. 19.00.

Der ydes et tilskud på 200 kr. pr. person til at betale for i restauranten.

Vi skal have reserveret bord/plads på Flammen – og derfor skal vi have en tilbagemelding fra jer senest en uge før dvs. torsdag d. 21. september 2023.

Du har måske ikke mulighed for at møde til sejlturen, men kan godt i forhold til at spise på Flammen, det er også ok. DOG skal du betale 50 kr pr. person for deltagelsen på Flammen. Du indbetaler til  Aage, kr. 50 pr. person ledsager velkommen, som indbetales til konto 6128  0015305649 senest torsdag d. 21. september 2023. Husk at skrive fra hvem.

Generalforsamling tirsdag d. 31. oktober 2023

31. oktober kl. 19:00

KUN FOR SENIORKLUBBENS MEDLEMMER…

Hermed indkalder vi til GENERALFORSAMLING til afholdelse tirsdag d. 31. oktober 2023 kl. 19.00 Folkehuset Viby – Kongsgaardsvej 6, 8260 Viby

Dagsorden efter lovene:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab ved kasserer Aage Kjærsgaard
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag (forslag til behandling skal fremsendes til formanden 5 dage før generalforsamling – pohoje@gmail.com)
 7. Valg:
  1. Valg af kasserer (Aage Kjærsgaard er villig til genvalg)
  2. Valg af sekretær (Kaj Christiansen er villig til genvalg)
  3. Valg af suppleant (Gert Sørensen er villig til genvalg)
  4. Valg af revisor (Finn Jensen er villig til genvalg).
 8. evt.

Aht. til forplejning – tilmelding til generalforsamling til formanden..

I november måned afholder vi ikke noget, vi afventer hvad beslutter sig for formentlig noget bowling og anbefaler klubbens medlemmer at tilslutte sig deres arrangement.

Pbv. – formanden

Poul Holst Jensen