TIL SENIORKLUBBENS MEDLEMMER.

På vores bestyrelsesmøde den 06.07.17, har bestyrelsen fundet frem til følgende program for efteråret 2017. Det bliver spændende at se om det har medlemmernes interesse, for vi gør det jo for jer, efter bedste evne. Så vi håber på stor tilslutning til disse arrangementer.

Fredag den 06.10.2017.

Vi ligger hårdt ud, for denne dag vil vi fejre en 100 års dag. Aarhus Fodbolddommerklub bliver nemlig 80 år, og vores egen lille klub fylder 20 år, så det syntes vi der er grund til at fejre. Det bliver en fest, der afholdes på Jysk Vædeløbsbane, Observatorievejen 2, 8000

Aarhus C, kl. 18.00. Der vil være god mad og drikke, og der vil være musikalsk underholdning, så vi syntes det lyder rigtig fint.

Det kan oplyses, at Aarhus Sporvejes busser, linje 19 og 20 kører lige til døren, og der for øvrigt er masser af parkeringspladser på området.

Der vil til denne aften være en egenbetaling på 100,00 kr. pr. deltager.

Der vil komme en officiel indbydelse på dommerklubbens hjemmeside, og til dem af vore medlemmer, der ikke har computer, vil der blive sendt indbydelse med brev.

Tilmelding vil fremgå af den officielle indbydelse.

 

Onsdag den 25.10.2017.

Det er igen blevet generalforsamlings tid, så derfor afholder vi vores generalforsamling på ovennævnte dato, og det foregår på Lokalcenter Brabrand, Voldbækvej 92, 8220 Brabrand,

og vi starter kl. 19.00. Der vil efter generalforsamlingen være lidt mad og drikke, så man ikke går hjem på tom mave.

Der vil være følgende dagsorden.

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsen beretning.
  3. Regnskab ved kasserer Svend Eigil Nikolajsen.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg:
  6. Kasserer Svend Eigil Nikolajsen. Villig til genvalg.
  7. Sekretær Sevan Melkonian. Villig til genvalg.
  8. Suppleant Mogens Bentzen. Villig til genvalg.
  9. Revisor Finn Jensen. Villig til genvalg.

Forslag til bestyrelse, skal være skriftlig, og være formanden i hænde senest den 18.10.2017,

enten ved brev eller mail.

Af hensyn til bestilling af mad, skal der være tilmelding senest den 18.10.2017. til kasserer Svend Eigil Nikolajsen på nedenfor oplyste adresse.


Fredag den 24.11.2017.

Der er i år kommet nyt tiltag i Den Gamle By, der hedder Aarhus fortæller, og vi har fundet ud af, at det kunne være spændende at se og høre. Derfor har vi arrangeret en tur dertil på ovennævnte dato, hvor vi mødes ved hovedindgangen kl. 15.45, og vi vil så få et spændende foredrag om udstillingen, før vi får lov til selv at gå rundt og se udstillingen alene, dog vil guiden være der til at besvarer de spørgsmål vi måtte have. Vi ser frem til denne dag, med dette nye tiltag.

Der vil være en egenbetaling på 100,00 kr. pr. deltager, og der skal tilmeldes hos kasserer Svend Eigil Nikolajsen, senest den 17.11.2017. på den nedenfor nævnte adresse. Der kan indbetales på kasserens konto der har nr. Reg.nr. 1551    Konto nr. 16688215.

Onsdag den 06.12.2017.

På denne dag vil vi som traditionen byder, holde vores juleafslutning med bowling og efterfølgende spisning. Som altid vil vi bowle en time, og mon ikke vores udmærkede kasserer Svend Eigil Nikolajsen vil give en omgang i lighed med tidligere kutyme. Vi mødes kl. 17.45, så vi kan gå på banerne kl. 18.00, hvor vi spiller damerne for sig, og herrerne for sig, som det altid har været. For at vi kan få det hele til at løbe rundt, vil egenbetalingen igen i år være 275,00 kr. pr deltager, og det er for spil, sko og mad. Igen i år er bowlingen lagt på Bowl and Fun, Skanderborgvej 8260 Viby. Tilmelding til kasserer Svend Eigil Nikolajsen senest den 20.11.2017. på nedennævnte adresse. Også her kan man forudbetale på Nikolajsen konto.

 

Som altid glæder bestyrelsen til igen at se jer til vore arrangementer, som vi synes, vi hygger os godt i hinandens selskab. Velkommen til en ny sæson.

Svend Eigil Nikolajsen                            .

8694.1338

svend-eigil@live.dk