Fodboldkampe og Tordenvejr

DBU – Jylland’s anbefalinger vedr. tordenvejr og fodbold

JBU anbefaler, at fodboldkampe afbrydes, hvis de bliver ramt af tordenvejr og lyn. Det er altid et dommerskøn, om det er forsvarligt at gennemføre en kamp, når tordenvejr er under opsejling, men signalet fra JBU er, at der hellere skal afbrydes en kamp for meget end en for lidt – spillernes, trænernes og dommerens sikkerhed kommer i første række. Udsæt eller afbryd midlertidigt og afvent om uvejret driver over. Hvis det er muligt og rimeligt på baggrund af vejrforhold, afbrydelsens længde, mørkets frembrud osv, kan kampen så genoptages. Såfremt kampen helt afbrydes skal dette indberettes til den turneringsansvarlige union/region, som herefter vil meddele de involverede parter det videre forløb.

Forholdsregler ved tordenvejr
Når man ser lyn og hører torden er det vigtigt at tænke på følgende:
  • Søg ikke ly under træer, specielt ikke et enkeltstående træ.
  • Prøv at undgå tårne, åbne pladser og sejlbåde.
  • Lad være med at røre større elektrisk ledende genstande – fx hegn, rækværk, vandhaner, varmeapparater eller apparater forbundet til el- og telefonnettene
  • Det er sikkert at være indenfor, men luk døre og vinduer og undgå som nævnt ledninger, telefonen og rørføringer
  • Det er også sikkert at sidde i en bil med lukkede døre, vinduer og soltag.