Omkostningsgodtgørelse 2023
OMKOSTNINGSGODTGØRELSE for DOMMERE, UDVIKLERE OG VEJLEDERE 2023
LÆS MERE PÅ dbu-takster-for-dommernes-omkostningsgodtgoerelse-for-2023.pdf

Kørselsgodtgørelse
I 2023 er satsen 3,73 pr. km. Se nedenstående kilometertabel.

DBU Jylland udbetaler omkostningsgodtgørelse og kørsel to gange om måneden.
Afregning sker den 15. (for kampe til og med den 8.) og den 30. (for kampe til og med den 22.) i måneden.