Kontingent til klubben fastsættes hvert år på generalforsamlingen og udgør for 2022 følgende: 

Aktive medlemmer:
Fast kontingent til AFK kr. 600 årligt – opkræves halvårligt forud
Bidrag til Jubilæumsfond kr. 20 årligt – opkræves halvårligt forud
Kampafgift i forhold til antal dømte kampe: kr. 15 pr. seniorkamp, kr. 10 pr. ungdomskamp og kr. 5 på børnekamp – opkræves halvårligt bagud

Herudover betaler alle medlemmer kr. 100 i kontingent til DFU (Danske Fodbolddommere) – det opkræves helårligt forud
– beløbet fastsættes hvert år på delegeretmødet i november, for det efterfølgende kalenderår

Medlemmer på 70 år og derover betaler et reduceret fast kontingent på kr. 400 årligt – øvrige satser og opkrævningstider som for øvrige aktive 

Passive medlemmer:
Fast kontingent til AFK kr. 200 årligt – opkræves helårligt forud
Bidrag til Jubilæumsfond kr. 20 årligt – opkræves helårligt forud
Kontingent til DFU kr. 100 årligt – opkræves helårligt forud 

For at være passivt medlem må man ikke dømme, udvikle, vejlede eller bestride nogen udvalgsposter i klubben.
Det er medlemmets eget ansvar at meddele kassereren, at man skal registreres som passiv.

Siden opdateret 25.10.2022