Et par gange i løbet af de sidste år, er en dommer kommet galt af sted i forbindelse med en kamp. Det sker heldigvis sjældent, men det er vigtigt på forhånd at vide, hvad man skal gøre i en sådan situation. I nedenstående afsnit forklares proceduren ved vold i forbindelse med dommergerningen.

– Stands omgående kampen. Kampen må under ingen omstændigheder genoptages.

– Bring dig selv i sikkerhed – søg væk fra eventuelle forfølgere. Søg eventuelt hjælp fra det andet hold.

– Såfremt du ikke allerede har navnet på spilleren, skal nummeret på spilleren noteres. Herved forefindes muligheden for at finde frem til voldsmandens navn via holdkortet.

– Kontakt aldrig den/de spillere, der har udøvet volden i forbindelse med den pågældende kamp.

– Få det andet hold til at notere deres telefonnumre til dig. De er vidner til situationen, og kan være vigtige personer i forbindelse med det arbejde politiet skal udføre efterfølgende.

– Kontakt straks til AFDK’s formand eller et andet bestyrelsesmedlem. Vedkommende skal informeres om hændelsen, således at dommeren får den støtte han har behov for omgående.

– Tag på skadestuen. Sig du har været udsat for vold, og der skal laves en politiattest. Aftal, såfremt det er muligt, at mødes på skadestuen med kontaktpersonen fra AFDK.

– Kør til politiet sammen med din kontaktperson fra dommerklubben. Sagen skal anmeldes inden for samme døgn om muligt. – I den følgende periode efter ulykken er det vigtigt, at dommeren under ingen omstændigheder kontakter hverken: spilleren, klubben eller pressen.

– Dommeren skal imens episoden stadig er frisk i hukommelsen udforme en skriftlig indberetning til JBU. Indberetningen sendes både til JBU og kontaktpersonen i AFDK.


Efter den ubehagelig oplevelse kan det være svært at komme videre med sin dommergerning, derfor anbefaler AFDK, at dommeren får snakket om episoden med sine dommerkolleger og herved får bearbejdet episoden.