Da vi fornylig var i København, en god flok her fra Aarhus, mødte vi også DBUs formand Jesper Møller. Han nævnte bl. a. noget om aldersgrænser, og foranlediget af flere medlemmers forespørgsel angående alder, har dette givet anledning til at få en præcisering fra DBU – og den kommer her.jesper_møller-240x240

Her er mailkorrespondancen med Jesper Møller

Du nævnte aldersgrænsen på de 70 år, den har vi her i DBU – Jylland i visse tilfælde dispenseret fra og hævet til 73 år, du sagde at du ville ophæve aldersgrænsen….

Gælder dette kun i DBU – eller også i DBU – Jylland, og er grænsen hævet ud over 73 og hvilke betingelser er der forbundet hermed?

Jeg har her på det seneste talt med medlemmer af vores forening som har fået at vide at de ikke mere må dømme efter de 70 år, eksempelvis indendørs fodbold, men dømmer op til 73 år i udendørs – ungdom både 8 mands og 11 mands – HAR I i DBUs bestyrelse en klar holdning, og hvor gælder det, i hele organisationen eller kun i DBU?

Visse steder i organisationen er der ingen grænser, der er jo nogen over 78 som ønsker genvalg.

Venlig hilsen
Poul Holst Jensen

Svar fra Jesper Møller

Tak for din mail.

Jeg har ikke sagt, at jeg vil ophæve aldersgrænsen, for den kompetence har vores repræsentantskab. Og jeg tænker her naturligvis på DBU, da fx DBU. Jylland har egne regler.

Derimod har jeg lovet, at jeg vil foranledige, at vi opstarter drøftelser om en evt ophævelse af aldersgrænserne. Det gælder både i relation til dommere og folkevalgte.

Disse drøftelser er nu på vej i henholdsvis dommer- og samfundsgruppen, og dette må vi således afvente, før vi evt fremsætter formelle forslag.

Men jeg kan love, at emnet er på dagsordenen, og vi kommer på et tidspunkt også til at drøfte aldersgrænserne i DBUs bestyrelse.

Venlig hilsen

Jesper Møller
Dansk Boldspil-Union
Formand
jemo.dbu.dk<http://jemo.dbu.dk>