Med over 12.000 kampe der skal dømmes hvert år, kan det ikke undgås, at der kommer forskellige disciplinærsager, hvor vores dommere ikke har levet op til vores værdier og interne kodeks.
Derfor har dommerklubben et disciplinærudvalg. Dette udvalg består af 3 medlemmer. Disse er Allan Falch, som er formand, Peter Hammer og Morten Rask Thomsen.

Formålet med udvalget er at få behandlet de disciplinærsager, hvor dommerne kommer for sent, udebliver eller på anden måde opfører sig uhensigtsmæssigt. Der er altså ikke tale om, at vi behandler røde kort og den slags.

I hovedparten af sagerne er det Peter Hammer som først får af vide, at en af vores dommere har opført sig uhensigtsmæssigt. Disse sager vendes i udvalget, og er der tale om første-gangs tilfælde, eller bagatelagtige sager, så ordnes dette af Peter Hammer i den almindelige kontakt med dommerne.

Er der tale om gentagelsestilfælde, så vil udvalget overveje at bruge det gule og røde kort. Det gule kort er en kort afkøling på bænken, mens det røde kort er et længerevarende ophold uden for banen.

Der er heldigvis kun få sager som fører til sanktioner. De fleste sager drejer sig om dommere som kommer for sent, eller dommere som udebliver. Heldigvis er der de fleste gange tale om, at der er indtrådt nogle uheldige omstændigheder, der er årsag til problemet.

Vi har i år uddelt to karantæner til dommere.

En dommer har fået en uges karantæne for at opføre sig uheldigt som spiller overfor dommeren. Dette ser vi meget alvorligt på.

En anden dommer har fået en måneds karantæne for gentagne udeblivelser fra kampe.

Det er udvalgets opfattelse, at der generelt er godt styr på disciplinen,
hos langt hovedparten af medlemmerne og tak for det.