Pokalen er fra FC Barcelonas pokalsamling 2009

Pokalen er fra FC Barcelonas pokalsamling 2009

Vi har gennemført en spørgeskema-analyse af klubben, og resultatet af undersøgelsen forelægger nu.
Der har været 120 ud af foreningens 340 medlemmer som har besvaret undersøgelsen. Det svarer til en svarprocent på knap 38%, og det er tilfredsstillende – vi mener på den baggrund, at vi får et retvisende billede af klubben. Alle de som har besvaret spørgeskemaet i sin helhed er medtaget i analysen. Dvs. de medlemmer som kun har besvaret få spørgsmål er ikke med.

Der er stor tilfredshed med bestyrelsens arbejde, hele 82% melder, at de er tilfredse eller meget tilfredse med det arbejde som bestyrelsen udfører. Knap 2% er utilfredse, og knap 12% er hverken eller – og knap 6% ved ikke hvad de skal mene.

På samme spørgsmål alene om formand Morten Rask Thomsen – svarer knap 77% at de er tilfredse med arbejdet, 1% er utilfredse, og knap 16% er hverken eller og 7,5% ved ikke. Der må konstateres stor opbakning til formandens arbejde.

83% er tilfredse med Dan Wellers indsats. Et enkelt medlem ytrer, at det er for dyrt at være passivt medlem. Det er meldt ud at der kommer et nyt forslag på banen, på generalforsamlingen, som skal lette på dette.

Information fra bestyrelsen giver også høje tal. 23% er meget tilfredse, 50% tilfredse, 5% er utilfredse, og 18% er hverken eller, og knap 4% ved ikke. Tilfredsheden med JFU, 5% er meget utilfredse, 5% er utilfredse, 34% hverken eller, 29% er tilfredse, 3% er meget tilfredse medens 23% ved ikke.

Tilfredshed med kamppåsættteren, 1% er utilfredse, 6% hverken eller, 33% er tilfredse og næsten 58% er meget tilfredse mens 2,5% ved ikke. Info fra kamppåsætteren, 87% er enten tilfredse eller meget tilfredse,, 13% ved ikke eller hverken eller.

Tilfredshed med hjemmesiden, 22,5% er meget utilfredse eller utilfredse, knap 26% hverken eller, knap 41% er tilfredse, og knap 7% meget tilfredse, mens knap 4% ved ikke. En ny hjemmeside har netop set dagens lys, og når den er fuld udbygget, er det forventningen at alle medlemmer kan få bedre udnyttelse at faciliteterne på hjemmesiden.

Tilfredshed med antallet af arrangementer i klubben svarer 67% at de er tilfredse eller meget tilfredse, 4% er utilfredse, 23% hverken eller, og 7% ved ikke. Er du medlem af AFDK om et år? Knap 87% siger ja – knap 8% ved ikke og knap 6% siger nej.

Undersøgelsen slutter med et stort spørgsmål – Hvad kunne gøre det attraktivt at være medlem af dommerklubben? Der kom rigtig mange gode input på dette:

– tøjrabatter, forberedelse til teori, forventningsafstemninger til det enkelte medlem, retningslinjer, større kontinuitet i dommerudviklingerne, få dommertøjet gratis! (det sker faktisk lige om lidt), praktisk læring, give billig adgang til arrangementer, bedre kommunikationsstrategi, detaljeret indrangeringslister, flere foredrag – sparring dommerne indbyrdes, rabatordninger, flere ture til Tyskland, lavere kontingent, kurser i kropssprog, rabataftale med træningscenter.

Alt i alt kom der mange gode forslag frem, som bestyrelsen kan bearbejde i det kommende år.

Ønsker du uddybende svar til analysen og undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte Allan Falch eller Poul Holst Jensen…