Formand Søren Schack bød velkommen til udviklerne, og bød især velkommen til de to nye udviklere der er blevet uddannet i år, Niels Heer og Rasmus Hornemann. Herefter gav han en orientering om det forløbne år. Vi har nået i alt 96 udviklinger her i efteråret.

Mange dommere har henvendt sig og spurgt, hvorfor de ikke er blevet rykket op – men der er, som det ser ud i øjeblikket, ikke behov for flere end dem, som vi har nu. Det bliver afstemt efter hvor mange hold som vi har i området regionalt i de forskellige rækker, og det passer med det antal dommere, der skal bruges i de enkelte rækker.

Vi har ramt det antal udviklinger som vi skal, flere dommere har spurgt, hvorfor de ikke har fået flere udviklinger, men der er blevet udviklet det antal, som man har forventet.

Fokuspunkter: alle er blevet bedre til at bruge fokus punkter. Hvis dommeren har misforstået noget, så skal det bruges som et fokus-punkt. Hvis vi taler om talentdommerne og arbejdet med dem, så skal der især være fokus på det tekniske område. Horsens dommerklub er rigtig gode til det tekniske område. Især fra serie 3 og opefter, skal der være styr på det tekniske område. En projekt 100 dommer har ikke nødvendigvis brug for at have styr på det tekniske område.

rhrfUlrich Bossow mener at det tekniske område er vigtig, specielt fra S3 og opad. ”Vi skal blive bedre til at klare det tekniske område, så der er bedre styr på det. Vi har rigtig meget at lære de nye dommere, og fortælle dem, hvad de skal gøre”.

Karakterer fra 4,2 – 5,9 er der blevet givet i udviklingerne, det er en styrke blandt udviklerne at vi tænker forskelligt over tingene. Der findes ikke officielt nogen vejledning der fortæller  – hvad forskellige forseelser skal koste, hvis de udelades. Det kan godt være nogen mener, der findes noget om dette, men det gør der altså kke – fastslog Søren Schack. Personligt mener jeg ikke at manglende gule kort skal koste 0,5 i karakteren, hvis det er tilfældet, så vil ingen jo kunne give 5,4 i karakter. Tingene skal skilles ad, der er ingen facitliste på det her. Vi skal tænke på hvilket signal, man sender til de forskellige udvalg, karakteren er lige så meget et signal ud i systemet, om hvad det er, man gør.

Rasmus Foged har lavet listen over karaktererne som også er gengivet på hjemmesiden, den kaldes ”Københavnerlisten” – i København giver man karakterer, som i gennemsnit er 0,4 – 0,5 point højere, end det man giver her i Aarhus. Karakteren skal hænge sammen med teksten.

Ivan Lauridsen nævnte at karakterer generelt har en negativ indvirkning på indlæring. Det vigtigste er at forklare de positive punkter, og værdien af at man bruger disse i sin gerning.

Der er stemning for at udviklerne, fremover kan komme til at læse alle udviklinger på de forskellige dommere, så man bedre kan se hvordan den enkelte dommer arbejder med sine udviklingspunkter.

Forventninger til udviklerne: Hvornår skal dommerne lære, at løbe venstre om spillet? René Budtz mener det skal ske fra S4, princippet om at løbe venstre om spillet, skal gælde som en retningslinje. I S3 skal der være forståelse for princippet, samt det at placere sig rigtigt i forhold til spillet. Princippet gælder også ved forsvaret, at man kommer venstre om på hurtigste måde, så man har rigtig placering i forhold til sin linjedommer. Man kommer dog ud for kampe –  hvor kampen dømmer sig selv.

ilubStruktur:  Der kommer næppe til at ske de store ændringer i strukturen til den kommende 2015 sæson. Talent arbejdet i DBU-Jylland, det overvejes at centralisere arbejdet, og sker det vil DBU organisere denne fremtidige struktur, MEN vi ved ikke, om det bliver vedtaget. Det må vi afvente at se, måske kommer vi tilbage til gamle dage, og måske vedtages en ny struktur, det bliver vi klogere på efter d. 10 december 2014, her bliver den nye struktur besluttet.

Det forventes at DS/JS/S1 vil blive styret af DBU, S2/S3/S4 skal styres af DBU/Jylland, hvem der så er interesseret i at arbejde med dette, det vides ikke pt. Dog ved vi, at der vil komme en afklaring for DS-talent inden jul. På breddesiden vil der blive lavet arbejdsgrupper i de 5 dommerområder her i Jylland som laver indstillinger til oprykninger.

I region 1 – 2 – 4 har man foretaget en samlet indplacering og her er det så den formelle dommergruppe som indplacerer dommerne. Det bliver dommergrupperne som indplacerer de enkelte dommere. Disse forslag har været i høring hos de enkelte dommerklubber, og oplægget vil blive forklaret, hvordan og hvorledes, og hvorfor den enkelte dommere placeres. LD-indplacering vil blive afklaret, hvor der er koncensus om dette.

I vores eget dommerområde 3A vil det i gruppen blive bestemt – hvem der skal op og ned. Jakob Bille vil forestå, og være med i en ansættelsesrunde omkring medlemmer til gruppen. Gruppen bliver udbudt i en åben ansættelsesgruppe. Herefter skal der udpeges en udviklerpåsættergruppe som geografisk skal dække Aarhus/Djursland/Randers – området, denne gruppe skal fremover påsætte i området. Kompetancerne  omkring disse forhold er beskrevet i arbejdsgruppens papir fra 2014 – fortalte Rasmus Foged.

dwnhTalentarbejdet fortalte Michael Eriksen om. Da der endnu mangler detaljer om de sidste forhold for talenterne, bliver navne ikke offentliggjort, før alt er på plads. De enkelte talenter er individuelt blevet orienteret, den endelige liste bliver offentliggjort, når de sidste detaljer, kommer på plads i december 2014.

René Budtz og Dan Weller orienterede om status på Projekt Kvindelig Fodbolddommer. AFK har i øjeblikket 6 kvindelige dommere som har været med i flere år, vi har 6 som er startet her i efteråret, og vi forventer 6 nye til et kursus, som vil blive afviklet i foråret 2015.

Søren Schack rundede aftenen af – tak for i aften…. /således gengivet Poul Holst Jensen