Den 84. tyvende beretning i et år som i den grad blev et markant anderledes år end noget andet
fodboldår siden 2. verdenskrig. Aldrig havde man forstillet sig at skulle svare på flere lægefaglige
spørgsmål end fodboldfaglige. Dernæst blev uenigheden om fremtiden for vores medlemmer
udstillet ved den konflikt der blussede op i DFU.
2020 er helst et år, der glemmes som frivillig leder. Både DFU-sagen og især Covid-19 har slidt,
taget tid og fjernet fokus på at arbejde for dommergerningen. Men heldigvis har medlemmernes
forståelse og evne til at fokusere på dommergerningen, da det var muligt, givet energi til at være
frivillig.

Det positive
Nogle af de få positive sider har været, er at vores frivillige, der trods Covid-19, har arbejdet for at
skabe så gode betingelser som muligt. Om det er vejlederudvalget, som skulle hjælpe nye
dommere i gang med deres dommergerning, selv om der gik mange måneder fra kursus til at det
var muligt at komme ud dømme. Uden dem havde vi nok tabt flere af de nye dommere. Også
vores udvikler udvalg har gjort, hvad der var muligt for at hjælpe vores talenter, breddedommere
og nye dommere med kunne yde en så god indsats som muligt.
Elitedommere var de eneste, der stort set fik lov at dømme det meste af tiden i 2020, og det har
været en fornøjelse at følge på sidelinjen, hvordan man har bakket op, motiveret og tilpasset
fællestræning, alt efter hvordan restriktionerne for Covid-19 var.
Det har heldigvis også ført til, at vi har haft oprykninger. Både internationalt, på kvindesiden, til
talenter i RTG og divisionerne. Oprykninger i de lokale rækker har der også været og dette på trods
af, at der har været meget få udviklinger i 2020.
Stor tak til alle for indsatsen og stort tillykke til alle der rykkede op i 2020.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har hold 4 ordinære bestyrelsesmøder, og i forbindelse de udfordringer der har været
i DFU også en del kortere møder. Herunder har vi brugt en del på at skulle navigere i de
retningslinjer, der i hele 2020 ændrede sig i forhold til Covid-19. (80% af alle møder har være
online)
Arbejdspresset har været stort. Dels grundet Covid-19, der betød, vi hele tiden skulle bruge meget
tid på at blive opdateret på bl.a. protokoller, den rigtige kommunikation, lægefaglige spørgsmål og
helt forståeligt bekymrende mails og opkald fra medlemmer.
Derudover blev der i 2020 brugt ekstraordinært mange timer på udfordringerne i DFU – faktisk til
det uanstændige. Bestyrelsen har til sammen brugt mere end 300 timer på DFU i 2020, hvilket vi
finder uacceptabelt i forhold til frivilligt arbejde

Covid-19
Corona overskyggede alt i 2020. Startende i medio februar og året ud forandrede Corona
betingelserne for at kunne både træne og spille fodbold. Turneringer blev aflyst og erstattet af
midlertidige og forkortede turneringer. Ikke mindst havde restriktioner stor indflydelse på, hvor
hvem, hvor mange og hvornår man kunne spille fodbold igen.
Der var i 2020 ikke mange nye medlemmer, udviklinger blev stærkt reduceret og det var meget
begrænset med op/ned rykninger. Som bestyrelse var man mere lægefaglig person end
fodboldfaglig.
Alle aktiviteter i klubben blev i 2020 aflyst, hvilket også afspejler sig i regnskabet.
Alle kender til konsekvenserne af Corona og derfor også meningsløst at liste alle de konsekvenser
Corona havde i 2020
.
DFU
Udover Covid-19, så var konflikten i DFU det der blev brugt tid på. Faktisk tog det så meget tid,
krævede så meget af de enkelte dommerklubber, at det efter vores mening blev en trussel mod
frivilligheden. For hvem kan i sin fritid skulle arbejde med at skulle besvare eller modtage mere
end 1000 mails og ikke mindst bruge 300 timer på møder, forberedelse, telefonsamtaler,
besvarelse af mails. Hvis det var forsat, så var der helt sikkert mange, der havde takket af som
frivillige ledere i dommerklubberne.
Enden blev at der i december blev valgt en ny bestyrelse efter et drama uden sidestykke.
Det hele tog udgangspunkt i, at vi helt fundamentalt har forskellige holdninger til, hvordan man
skal drive dommersektoren, hvor meget tid man kan kræve af frivillige, hvordan man samarbejder
– både internt og eksternt. Det resulterede i mistillid, at man blev personlige og til sidst ikke
stolede på hinanden.
Det er klart, at når der er skrevet så meget og brugt så meget tid på det, så kunne der skrives en
hel bog om det.
Men en ting er sikkert, bestyrelsen fik på et tidspunkt nok og valgte sammen med andre
dommerklubber at sige nu er nok – nok, vi ønsker en anden kurs.
Der er skrevet meget om ”tøjsagen”, at være usolidarisk mv. men set fra bestyrelsens side, så
handlede det bare om at vi har en meget forskellig tilgang til dommergerningen.
Der er rigtig mange mellemregninger fra start til slut, og det kan være svært som udenforstående
at forstå, hvordan det kan komme så vidt, at 7 dommerklubber ikke ønsker at følge den siddende
bestyrelse. Der skal man nok både alle brugte timer og mails igennem
Selv om vi har holdt mange møder, og vi også mødes i den siddende bestyrelse, så var tilliden
opbrugt, og et flertal af dommerklubber i Danmark ønskede en anden bestyrelse.
Vi har ikke nogen grund til at fremhæve nogle personer eller gå til angreb på nogle bestemte. Det
fører ikke noget godt med sig, da sårene der opstod på baggrund af konflikten i DFU, først lige nu
begyndt at hele.

Fremtiden
Som 2021 startede og som den nye bestyrelse i DFU er kommet i gang, så er der grund til at tro på
en fælles fremtid for dommerne og dommerklubberne i Danmark. Indrømmet, der er lang vej
endnu førend alt er helet, men det er vores overbevisning, at vi er på rette vej.
Også for dommerklubben ser fremtiden lys ud. Vi har en stræk økonomi til at komme styrket ud af
krisen efter Covid-19, vi har rigtig mange engagerede frivillige, fantastiske medlemmer som alle
har ydet mere, end man kan forvente under den krise, vi har været igennem.
Vi vil gerne takke alle for deres bidrag og forståelse i 2020. Tak til samarbejdet i den svære tid til
alle vores samarbejdspartner. Vi ser frem til Covid-19 krisen ebber ud i 2022, og at vi måske
allerede fra sidste halvdel af 2021 kan få lov til at dømme fodbold under normale forhold igen.

Bestyrelsen

Skriv et svar