Aarhus Fodbolddommerklub afholdt i aftes mandag d. 7. februar 2022, generalforsamling, herunder kan du læse bestyrelsens beretning krydret med diverse billeder fra foreningens virke..

Den 85. tyvende beretning i et år, som lige så godt kunne være en kopi af sidste års beretning.

Faktisk er det ikke mere end 7 måneder siden, vi sidst holdt generalforsamling. Både i 2020 og 2021 har Corona i den grad sat dagsordenen, hvilket bestemt ikke har været til den positive side set ud fra at være en frivillig forening. Hvis man ser på idrætten generelt i Danmark, så er der en stor tilbagegang af sportsudøvere, hvilket desværre også afspejler sig i fodboldverden.

Året der gik

Første halvår 2021 stod i Coronaens tegn, men heldigvis blev der spillet udendørs fodbold fra april, dog med en hel del restriktioner. Derfor måtte vi endnu engang aflyse vores arrangementer – og ja flytte vores generalforsamling til sidst i juni, hvor forsamlingsforbuddet endelig gjorde det muligt, at vi kunne samles. Det gjorde vi så med en meget velbesøgt fest efterfølgende.

Vi vil allerede her godt rose vores talenter, som gennem hele første kvartal tilpassede deres træning til de mange restriktioner, der var. Trods mange stramninger undervejs, holdt de ved, og det var flot – også selv om de på et tidspunkt kun måtte løbe fem sammen.

Årets løbe- og teoritest samt teoriundervisning var henlagt til juni, juli og august, hvilket for mange gav et presset program.

2. halvår startede godt med alle restriktioner ophævet, og der blev spillet fodbold helt uden restriktioner i både august, september og oktober. Men så kom restriktionerne igen. Dog lykkedes det os at afholde en afslutningsfest i november, før det hele lukkede igen i december.

Vi sluttede af med en del oprykninger. Rigtig mange af vores breddedommere er rykket op i rækkerne, og for vores elitedommere har vi også fået flere nye dommere på højeste niveau. Og glædeligt er det, at det både er på kvinde- og herresiden, der er er sket oprykninger.

Stort tillykke til alle der er rykket op!

Bestyrelsen

Vi har i bestyrelsen holdt 5 ordinære bestyrelsesmøder samt en del mindre online møder med bl.a. følgende emner på dagsordenen: Corona, fester og ikke mindst om den tøjaftale, som DFU indgik i 2021. Vi har som bestyrelse ikke afholdt så mange eksterne møder med vores samarbejdspartnere som vi normalt gør. Dels ligger de fleste af disse møder normalt i 1 kvartal af året, dels og ikke mindst, så har der ikke været så mange aktiviteter, som har gjort, at det har være nødvendigt at holde møder.

Vi har deltaget i 3 møder med DFU primært omkring den nye tøjaftale. Grundet smitte med Corona op til delegeret møde i 2021, var vi ikke til stede ved DFU’s delegeretmøde, men havde overdraget vores stemme til Djurslands Dommerklub.

Det har også i 2021 været et anderledes år, som bestyrelse at drive klubben. Det har til tider både
været udfordrende, men også svært at holde fokus i forhold til, at Corona har spillet så stor en rolle igen.

Klubben

Som tidligere skrevet, er det ikke nogen hemmelighed, at det har været udfordrende at drive klubben de sidste par år under Corona epidemien. Det har virkeligt været svært at ramme niveauet for aktiviteter, engagement og indsatser. Vi har forsøgt, sikkert også lykkedes med noget, men også ikke fået den succes, som vi havde håbet. Men sådan må det være i disse tider

Første egentlige arrangement var generalforsamlingen i 2021, som først blev afviklet i juni måned med en efterfølgende rigtig god afslutningsfest. Det forsøgte vi så at følge op med afslutningsfesten i november. Den blev langt fra som vi i bestyrelsen havde håbet, men vi må blot
acceptere, at det lige nu ikke er til at forudsige resultatet af vores aktiviteter.

Derudover blev teoriundervisning, test (både løbe og teoritest) komprimeret til juni/august måned, hvilket gav en hel del sved på panden i forhold til planlægningen.

Ellers forsøgte vi at starte op som normalt efter sommerferien, men allerede et par måneder efter, begyndte Corona igen at spøge, og der har derfor ikke været så mange arrangementer – hverken i
klubben eller i seniorklubben

Det er vores håb, at vi i 2022 kan komme tilbage med flere tilpassede aktiviteter i forhold til vores medlemmers ønsker – både sociale men også faglige aktiviteter.

Den nye klub og dommerverden

De sidste par års Corona restriktioner har også betydet et forandret foreningsliv. Ikke kun for vores egen klub, men stort set i alle idrætsgrene og deres klubber.

Vi oplever i stigende grad dommermangel til kampe, og det er selv om der i gennemsnit er 9% færre fodboldspillere i 2021 i forhold til 2019. Det er ikke fordi der er færre dommere, men dommerne har fået et helt andet mønster i forhold til, hvornår de melder afbud, og hvornår de vil dømme.

Både vores og andre dommere prioriterer i dag noget anderledes end for to år siden. Der er mindre medlemmer tilgængelige, de tager færre kampe og er i den grad bevidste om, hvad de bruger deres tid på. Det betyder, at der i det sidste års tid er blevet flere dommerløse kampe, og man fra DBU Jyllands side har været nødt til at lave nødoprykninger, udskyde udviklinger og andet for at få dømt så mange kampe som muligt.

Det er jo langt fra optimalt. Derfor arbejder vi også på, at vi kommer tilbage til normalen og sikrer optimale betingelser i forhold til udviklinger og indplaceringer.

Men vi må konstatere, at tingene nok aldrig bliver de samme som før pandemien. Vi skal vænne os til nye prioriteringer, hvad angår medlemmerne, vores indsatsområder, og den måde vi både skal
lede og tiltrække nye ledere på.

DFU

Der blæser nye vinde i DFU. Den siddende bestyrelse har modsat den tidligere baseret deres indsats på frivillighed (hvilket er fornuftigt) og deraf også et lavere aktivitetsniveau.

I 2021 valgte DFU på et flertal af alle dommerklubber i Danmark at indgå en ny tøjaftale med Diadora. Det er endt med, at denne aftale kun er gældende for bredden og ikke eliten. DBU har valgt selv at stå for dommertøj til elitedommere sammen med deres hovedsponsor Hummel.

Der var en mulighed for, at bredden også kunne have valgt Hummel som fremtidig tøjleverandør, men et flertal af dommerklubberne i Danmark mente, at bredden var bedre tjent med at forsætte med Diadora.

DFU skal som alle andre organisationer også i fremtiden finde den linje, som de mener kan tiltrække og fastholde deres medlemmer, og den proces er de startet på.

Vi håber i 2022

Vi håber og tror på et mere normalt fodboldår i 2022. Et år hvor vi igen kan bruge vores fokus på at være noget for vores medlemmer, sikre de bedste betingelser både fagligt og socialt, således at vi som klub skaber værdi for alle vores medlemmer.

Vi har allerede sat nogle gode initiativer i gang. Vores talenter og elitedommere har et rigtig godt sammenhold, der sikrer fælles træning – både fysisk og fagligt. Det håber vi på at kunne styrke endnu mere.

For at sikre nok dommere i vores område og for at få flere nye medlemmer, har vi igangsat nogle initiativer sammen med både gamle og nye frivillige fra klubben. Vi satser på at dette allerede i 2022 vil give resultater.

Så det er vores håb, at vi sammen med medlemmerne kan finde det rigtige aktivitetsniveau. Både fagligt men ikke mindst socialt. Vi i bestyrelsen savner det sociale samvær med vores medlemmer, og vi tror også I gør det.

Så håber vi på, at både fodboldverden i form af DBU, DFU og andre interessenter finder sammen i et samarbejde, der sikrer, at vi også i fremtiden både har frivillige ledere nok, men ikke mindst dommere nok til alle de klubber, som måtte ønske en neutral fodbolddommer til deres kampe.

Til sidst vil vi takke vores samarbejdspartnere i form af Aarhus Firmasport, DFU, DBU, vores kolleger i de andre dommerklubber for samarbejdet i 2021

Der skal lyde et endnu større tak til alle frivillige i klubben, vores vejledere og udviklere som alle gør et kæmpe arbejde for vores medlemmer i klubben

Bestyrelsen

Skriv et svar