Bestyrelsens beretning 2023
Den 87. tyvende beretning i et år, hvor stemningen har vendt fra dårligt arbejdsklima, til
optimisme, fællesskab og engagement. DFU har fået ny formand der signalerer udvikling,
samarbejde og fællesskab. Flere medlemmer har valgt at gøre en forskel for klubbens medlemmer
og igen er vi langt fremme, når det gælder social ansvarlighed, ansvar for dommergerningen og
ikke mindst skabe et godt miljø for talenter og elitedommere.

Året der gik
2023 synes at være året hvor vinden har vendt. Det er mange år siden vi har set en så positiv
udvikling for dommere og ikke mindst dommerklubberne i Danmark. Det er et år uden konflikter
og et år hvor samarbejdet og udviklingen for dommergerningen har været i højsædet. Det ses både
i DBU men især blandt dommerklubberne og DFU. DFU der med en ny formand har signaleret
samarbejde – det tegner godt for fremtiden.
På talentsiden har vi igen haft stor fremgang. Både nye dommere og linjedommere i divisionen.
Oprykning til superligaen og ikke mindst nye FIFA-dommere og det er vel og mærke både på herre
og kvinde siden. Der var Elitedommer samling var der mere end 20 elitedommere (herre og
dammer). Bemærk også at mange ny pretalent dommere banker på, så også fødekæden er der
fokus på.
Højt aktivitetsniveau har også kendetegnet året og heldigvis har mange bakket op, det er vi rigtig
glade for, det øger motivation til frivilligt arbejde.

Dommerklubben
Vi har i bestyrelsen ændret vores møderække til at være møder efterbehov og flere online møder
af kortere tid, hvor enkelte emner behandles. Dog mødes vi stadig fysisk en gang imellem. Ellers
ligger fokus på at have både faglige og sociale arrangementer. Lad os bare nævne;
teoriundervisning i forskellige emner, obligatorisk teorigennemgang kombineret med sommerfest,
løbeklub med løbecoach og til Banko, fester, gymnastik. Dertil kommer arrangementer i regi af
seniorklubben og DBU Jylland Region 3. Der er meget man kan deltage i – hvis man vil.
Når vi har stor fokus på ovenstående, så skyldes det at det er bl.a. det styrker det sociale
sammenhold i klubben. Vi stræber stadig efter at have så mange forskellige arrangementer, at alle
medlemmer minimum deltager i et af dem, men gerne flere.
Udover det sociale har vi stor fokus på at kunne tilbyde sparring forhold til bl.a den enkeltes
udviklingsmuligheder som dommer. Derfor er vi også glade for det i 2. halvår 2023 blev rekrutteret
endnu flere medlemmer til både udvikler og vejlederudvalget. Dette dels fordi vi ved at det er et af
de steder vi kan gøre en stor forskel for vores medlemmer, men også fordi struktureret og
kontinuerlig udvikling er med til at fastholde vores medlemmer som dommere.
Endelig skal det fremhæves vores sociale samarbejde med Aarhus Kommune og Get2Sport som vi
får stor ros for – af bl.a. Aarhus Kommune.

Medlemmer
Mange dommere vælger stadig at stå uden for fællesskabet i Aarhus om end, vi stadig kan
tiltrække medlemmer og derfor ligger på et stabilt medlemstal. Vi skal have taget stilling til hvor
stor en indsats vi skal yde, for at kunne tiltrække disse dommere. Af flere omgange har vi prøvet
forskellige tiltag uden det dog har givet markant flere medlemmer.
Det er bestyrelsens opfattelse at ingen dommere i Aarhus ikke skal vide, hvad vi står for og hvad vi
kan gøre for den enkelte dommer, men at det derfor for nuværende må være op til den enkelte om
de finder vores klub attraktiv.
Som bestyrelse vil vi hellere bruge tiden på dem der ønsker at være med, end alt for mange
kræfter på, dem der ikke vil.

Udvalg
I vores udviklerudvalg har der været udskiftninger i løbet af året og også med en ny formand –
Fatih Eryilmaz. Det kan nogle gange være svært at få ender til i udvalgene, fordi der er så mange
der er passionerede. Vi fokuserer på at vi nu står med både et stærkt udvikler- og vejlederudvalg
til gavn for vores dommere.
Arbejdet i de to udvalg er vigtigt for vores altid store arbejde med at finde de næste nye
divisionsdomme, men endnu vigtigere for at kunne guide og vejlede vores dommere i deres
dommergerning uanset ambition.
Også vores kommunikationsudvalg med Poul Holst har ydet en stor indsats med at holde os
orienteret på hjemmeside og Facebook med nyheder, interviews samt også holde vores
hjemmeside ajour. Der gøres et stort arbejde for at sikre vores medlemmer er opdaterede på både
interne og eksterne nyheder.
Og vi skal ikke glemme de andre udvalg som gymnastik og løbeklubben som sikrer både fysiske
udfordringer men også socialt samvær hen over vinteren.
Og når vi er her med Poul Holst, så stor ros til ham og hans bestyrelse de yder i seniorklubben.
Stor takt til alle der bidrager til fællesskabet og vores mange aktiviteter.

Frivillige
Uden frivillige ingen klub. Heldigvis har vi mange der ønsker at bidrage, bare vi husker at spørge.
Det har vi nok været lidt for dårlige til, men det laver vi om i 2024.
For vi har brug for frivillige for at drive det aktivitetsniveau som vi gerne vil tilbyde vores
medlemmer, men også for at have nogle der kan tage over når andre – velfortjent – træder
tilbage.

Samarbejde
Samarbejde er et vigtig ord, både når vi taler internt i klubben og, når vi har kontakt til de mange
andre organisationer der har indvirkning både på dommerklubben, men også dommergerningen.
Også i 2023 havde vi fokus på at samarbejde. Både der hvor det giver mening for vores
medlemmer, men også hvis det har et formål at fremme dommergerningen. Både bestyrelsen og
vores andre frivillige deltager i samarbejde på tværs, for at sikre de bedste forudsætninger for at
være fodbolddommer.
Derfor ses mange af vores frivillige deltage i forskellige projekter eller udvalg. Michael Neergaard
deltager sammen med Get2Sport (Aarhus Kommune), med at sikre en mulighed for at unge i
udsatte områder at prøve kræfter med dommergerningen. Men han ses også som formand for DBU
Jyllands observatørgruppe, der bl.a. er til stede ved kampe der kan være vanskelige at dømme for
en dommer.
Rasmus Post som i mange år har været en del af bestyrelsen og andre udvalg, har gjort en fin
karriere i DBU med arbejdet med de kvindelige dommere. Det er helt sikkert noget der giver
Rasmus stærkere kompetencer og det har helt sikkert, gavnlig virkning på vores egne kvindelige
dommere.
Og sådan er der også mange andre der deltager i samarbejde og med at bidrage uden for klubben,
men med den påstand at det bestemt også gavner medlemmer i dommerklubben.

DFU
I DFU blæser nye vinde i 2023 hvor vi har deltaget aktivt i arbejdet med at definere, hvad DFU skal
arbejde med i fremtiden. Det har været spændende at sidde sammen med alle de andre
dommerklubber i Danmark med den opgave.
DFU har ligeledes fået ny formand med Jens Rohde og det har i den grad sat fokus på DFU – på den
positive måde.
Det ser ud til, at i 2023 bliv de mange års mere konfliktsøgende tilgang fra DFU, lagt i graven og
fokus på samarbejde, udvikling, dommergerning og ikke mindst værdien i at være medlem i af en
dommerklub, valgt til. Vi værdsætter at man nu sætter samarbejde, udvikling og holdninger i
foreste række, frem for at fokusere på magtkampe og konfrontation.
Det er vi i bestyrelsen rigtig glade for og bakker op om den nye bestyrelses arbejde og tilgang. Vi
vil derfor også forsøge at bidrage så meget vi kan enten selv eller med andre frivillige for at bakke
op om det fremtidige arbejde.

DBU/DBU Jylland
Vores samarbejde med DBU/DBU Jylland var i 2023 igen et frugtbart samarbejde, hvor vi bidrog
væsentligt med udviklingen af dommersektoren. Vi er rigtig glade for at have den indflydelse som
bestyrelse på udviklingen af fremtiden for fodbolddommere. Rigtig meget af den erfaring vi får
som bestyrelse i dommerklubben, jeres input og tilbagemeldinger, tager vi med ind i
udvalgsarbejdet. Det gør teori til praksis og det er rigtig vigtigt.
Selvom vi i dommerklubben har mange elitedommere, så er vores engagement primært rettet
mod breddedommere og deres betingelser.

Firmasporten
Firmasporten er udfordret som alle andre med mange afbud. Det er afbud i sidste øjeblik, på
dagen og hvor tre kampe bliver til to, måske kun en.
Det er ærgerligt, for det mindsker motivationen. Det er noget vi må se om vi kan mildne, men det er
nok ikke et problem, vi kan løse.
Der skal forhandles en ny aftale i foråret, så må vi se hvad vi kan komme frem til af aftale for at
skabe gode forhold for vores dommere.

Afslutning
Vi vil gerne sige stort tak for den indsats Emre har ydet for klubben i bestyrelsen. Det blev til et år i
bestyrelsen, men vi håber du vil fortsætte med at være frivillig i klubben.
Stor tak til alle frivillige som gør en forskel for vores medlemmer. Uden den indsats, så var det sløjt
med arrangementer, udviklinger mv. Jeg håber alle medlemmer en gang imellem husker at stoppe
op og takke de frivillige, vi har i klubben
Også en stor tak til alle vores samarbejdspartnere. Aarhus Kommune, Get2sport, DBU, DBU
Jylland, DFU og alle dommerklubberne i Danmark.

Januar 2024
Bestyrelsen

Skriv et svar