Bestyrelsens beretning 2022
Den 86. tyvende beretning i et år, der igen især udmønter sig i flotte oprykninger af både vores
bredde, talenter og elite dommere. Det er også et år, der har givet tid til refleksion over
dommergerningen og ikke mindst nogle bekymringer omkring fremtiden. Det er ikke en bekymring
for dommergerningen, men mere i forhold dommerklubbernes eksistensberettigelse om 5-10 år.

Året der gik
Det har i år været et ganske roligt år uden de helt store udfordringer, som bl.a. sås før Corona.
Bestyrelsen har igen holdt både fysiske og online møder. Mødeaktiviteten har været anderledes end
de foregående år. Fokus i år har dels været på afvikling af test og teoriundervisning og dels på
afholdelse af sociale arrangementer og mindre på talentudvikling/elitepleje.
Vi valgte i år at afholde en store dommerdag, hvor fokus var at gennemgå lovændringer og at
bestå både teoritest/løbetest. Dette blev afsluttet med – synes vi selv – en succesfuld sommerfest.
Det er et arrangement vi vil gentage i 2023
Ellers har fokus været meget på sociale arrangementer i år, dette for at styrke sammenholdet i
klubben, vidensdeling og værdi for kontingentet. I 2022 kom banko tilbage og var et af de
arrangementer med størst tilslutning.
Vi forsøger hvert år med et bredt tilbud af aktiviteter, nogle mere succesfulde end andre. Som
altid er ris/ros, forslag og ønsker meget velkomne.

Dommerklubbernes arbejdsopgaver
De opgaver vi som dommerklub skal løse, har ændret sig meget de sidste år. I dag bruges
halvdelen af bestyrelsens arbejde på at være arrangør. Altså at bestille lokaler, koordinere
tilmeldinger, betalinger, finde på arrangementer og meget mere. Dette er ikke altid det mest
spændende arbejde at bruge sin fritid på.
Den anden halvdel af tiden bruges på møder, vores faglige udvalg (udviklerudvalget,
talent/eliteudvalget) samt på almindelig drift. De fleste faglige opgaver ligger i dag hos udvalg eller
hos administrationen i DBU. Det gør arbejdsopgaverne noget anderledes end for bare få år siden.
Det vi synes er spændende, og som vi gerne vil bruge mere tid på, er på alle vores kommende og
tidligere medlemmer. Vi vil rigtig gerne kunne frigøre noget tid, ved at flere tager del i
koordineringsopgaverne, så vi håber på flere hænder til at fordele driftsopgaverne på.
Og det er nødvendigt. Det er langt fra alle nye dommere, der finder medlemskab af en
dommerklub interessant. Faktisk står mere end 75 dommere i Aarhus uden et medlemskab af
klubben. Vi ved, at især unge vælger medlemskabet fra – ikke kun i Aarhus, men i hele Danmark.
Det skal vi have lavet om på, og det skal vi have frigjort tid til.

Aarhus Fodbolddommerklub
Som tidligere nævnt så sker der meget i klubben. Vi er 250 medlemmer, hvoraf de ca. 180 er
aktive dommere, der dømmer fodbold eller vejleder og udvikler. Vi har en seniorklub, der sikrer, at
sammenholdet bliver holdt ved lige med mange spændende arrangementer. Seniorbestyrelsen gør
et stort arbejde for vores seniormedlemmer.
Også på ungdoms og især elitesiden gør vi det rigtig godt. Vi har over 20 elitedommere. Faktisk er
vi ”overrepræsenteret” i superligaen. Det fantastiske sammenhold, de mange fællestræninger i
denne gruppe gør en forskel i motivation og performance. Dette sammenhold håber vi, at vi kan
overføre til mange af vores breddedommere også. Vi tror fællesskab, sparring og oplevelser er
med til at tilknytte og fastholde medlemmer.
Der har i år været rigtig mange oprykninger for vores dommere – det er vi stolte af. Stort tillykke til
alle.
Også på breddesiden har vi haft mange gode arrangementer, selvom det kan knibe med at få
tilmeldinger nok. Men vi er glade for jer, der kommer. Det er vores håb, at I får noget med derfra.
Vi vil i 2023 sætte endnu mere fokus på arrangementer, der både fagligt og personligt kan styrke
jer som dommere.
Vores udviklerudvalg bruger også rigtig meget tid på vores medlemmer. Både på at udvikle vores
dommere, men også på at spotte talenter. Det er et udvalg, hvor der er mange meninger, for der
er mange dedikerede personer. Men selv om bølgerne kan gå højt, så værdsættes det, at I altid
har fokus på vores medlemmers bedste. Tak til alle jer der her gør en forskel for vores
medlemmer.
Vi er så heldige eller dygtige, at vi også har mange kvindelige dommere – både i eliten og i
bredden. De betyder noget for klubbens dynamik, at vi både har kvindelige og mandlige dommere,
og derfor skal vi hele tiden stræbe efter at kunne tiltrække dommere af begge køn

Dommerklubbernes fremtid
Vores klubs fremtid er truet, hvis ikke vi formår at få nye dommere til at blive medlemmer, og hvis
ikke vi kan fastholde eksisterende medlemmer. Vi tror på, at man i dommerklubben kan finde den
tryghed, udvikling og vejledning der gør, at man i mange år har lyst til at være fodbolddommer. Vi
tror på at uden en dommerklub, så vil det i fremtiden blive langt sværere både at fastholde og at
udvikle fodbolddommere. Vi mener, vi har rigtig meget at byde på, men måske er vi ikke gode nok
til at gøre opmærksom på, hvorfor man skal være medlem, og hvad vi gør for medlemmerne. Det
sætter vi endnu mere fokus på i 2023.
Det er ikke kun vores egen fremtid der står på spil. Mange andre dommerklubber har de samme
udfordringer. Faktisk er det ikke kun i Danmark vi har udfordringer, men i hele Europa. UEFA har
meldt ud, der alene i Europa mangler mere end 60.000 dommere. Det er en del. Vi står med et
fælles problem som vi skal have løst.
Men nu starter vi med vores egen klub – med at gøre den stærkere og mere attraktiv for på den
måde at kunne tiltrække flere medlemmer.

Frivillighed
At tiltrække frivillige er og bliver en udfordring. I de sidste par år værre end i mange år. Vi har
behov for frivillige i vores klub, for ellers er der ingen klub. Ikke kun os, men hele Danmark
mangler frivillige. Vi er mange der har været med i mange år, og vi har behov for at kunne
tiltrække nye, gerne unge frivillige. Vi har behov at nogle har lysten og modet til at blive frivillig, så
der er nogen, der kan tage over i tide.
Vi har sagt det før og vil sætte fokus på det igen: at skabe et godt frivilligt miljø i Aarhus
Fodboldommerklub. Vi skal kunne tilføre noget til de frivillige, så det er sjovt, udfordrende og
måske udviklende. Vi skal kunne skabe en karriere for de frivillige, bruge dem i samarbejdet med
andre organisationer: DBU, DFU eller hvor det giver mening. Og på den måde at motivere til at
være frivillig.
Vi har behov for flere frivillige, vi har behov for både unge, modne og ældre til at drive klubben i
fremtiden.

DFU
DFU har i 2022 brugt meget tid på at styrke samarbejdet med DBU, hvilket de i nogen grad har
lykkes med. Fokus har ligeledes været på dommerens sikkerhed og de sociale medier. Det er
emner, som er meget vigtige for at fastholde dommerne, så det kan vi kun være tilfredse med at
der er fokus på.
Også DFU har svært ved at tiltrække frivillige, og derfor er flere vedtægter lavet om. Bl.a. kan man
nu både være formand for en dommerklub og sidde i bestyrelsen for DFU. Også reglen om at man
ikke kunne være medlem af et dommerudvalg under DBU og samtidig være delegeret er fjernet
igen. Dermed kan vi igen deltage aktivt i DFU fremover.

DBU/DBU Jylland
Også DBU mærker, at det er sværere at tiltrække og fastholde dommere. Derfor har der været stor
fokus på de emner i 2022. Dette alt sammen i samarbejde med dommerklubberne. Vi har været
glade for samarbejdet og især for den tillid, de viser os, og med den indflydelse vi har på
udviklingen af dommersektoren i Jylland.
Vi har vores udfordringer, men finder altid en løsning.
Også DBU mærker en forandring. Både futsal og indendørs fodbold går tilbage og erstattes af
fodbold på kunstgræs. Det betyder at der er langt flere kampe udendørs om vinteren end normalt.
Det kræver dommere, og dommere som har lyst til at dømme ude hele året.
En anden stor udfordring er afbud i sidste øjeblik. Det betyder, at mange dommere har for mange
sene kampændringer eller aflysninger. Det er til stor irritation for mange. Det er noget, vi er i
dialog med DBU om.

Firmasporten
Det er dejligt at mærke, at der igen er gang i fodbolden på firmasporten. Firmasporten er
udfordret som alle andre med mange afbud. Det er afbud i sidste øjeblik, på dagen og hvor tre
kampe bliver til to, måske kun en.
Det er ærgerligt, for det mindsker motivationen. Det noget vi må se om vi kan mildne, men det er
nok ikke et problem, vi kan løse.
Vi valgte at støtte op om firmasportens arrangement under VM, hvor vi holdt vores afslutningsfest
sammen med mange andre til kampen mellem Danmark og Frankrig

Afslutning
Aage Kjærsgaard har valgt at hellige sig arbejdet i seniorklubben og stopper i bestyrelsen efter
mange års arbejde med især breddedommere i klubben. Aage har altid været en god modvægt til
alle os, der fik for mange højtflyvende ideer, og han har altid været en god repræsentant for
klubben.
Vi vil gerne sige stort tak for den indsats Aage har ydet for klubben i bestyrelsen, og vi er glade for,
at han forsætter arbejdet i seniorklubben.
Stor tak til alle frivillige som gør en forskel for vores medlemmer. Uden den indsats, så var det sløjt
med arrangementer, udviklinger mv. Jeg håber alle medlemmer en gang imellem husker at stoppe
op og takke de frivillige, vi har i klubben
Også en stor tak til alle vores samarbejdspartnere. Aarhus Kommune, Get2sport, DBU, DBU
Jylland, DFU og alle dommerklubberne i Danmark.

Januar 2023
Bestyrelsen

Skriv et svar