Den sluttede næsten før den begyndte forårssæsonen. Lidt mere end 3 uger med masser af kampe og nu en sommer uden de normale cups.
Så det er med at nyde sommeren og glæde sig til et forhåbentligt godt efterår med masser af kampe. Inden sommerferien sætter sigt ”tungt” over Danmark, så er her en hilsen fra bestyrelsen med nogle af de aktiviteter som vi har sat i søren til efteråret.

SOCIALE ARRANGEMENTER
Forsamlingsforbuddet hæves til mere end 200 i august og det gør at vi lige nu har to sociale arrangementer som vi vil afholde
En fodboldgolfturnering i Skejby – hvor der både er mulighed for at spille ”golf” og have socialt hygge. – Det bliver i august. Når vi har aftalerne på plads så melder vi ud. De kan sagtens tage 200 ad gangen, så der bliver plads til alle
· Afslutningsarrangement i november – hvor vi sidst i november samles til den årlige Bowling aften
· Derudover vil der være samlinger i de enkelte grupper som vi har.
Og der er naturligvis alle Seniorklubbens arrangementer, men der er plads til mere hvis man har en god ide

BREDDEDOMMERE
Vi vil i efteråret holde fokus på at vores bredde dommere trives så godt som muligt med dommergerningen. Om det er at sikre kampe, udviklinger eller mere uddannelse, så har vi fokus på at styrke breddedommeres relationer til klubben.
Så der bliver stor fokus på trivsel og skabe de rigtige udfordringer for vores bredde dommere.

PRE-TALENT OG TALENT
Lige nu ved vi ikke hvordan budgetterne i DBU ser ud for efteråret, men uanset om det ender med samme budgetter eller besparelser, har bestyrelsen besluttet at vi ønsker samme aktivitetsniveau og har derfor sat ekstra midler af til arbejdet såfremt der bliver færre penge i systemet. Dermed skulle vi gerne holde samme niveau som hidtil.

NYE DOMMERE
Vi har hen over foråret fået mange nye dommere og her styrker vi også indsatsen således at vi kan få givet alle nye dommere den bedste start og ikke mindst en god velkomst i klubben. Vejlederudvalget som primært tager sig af nye dommere, har derfor også fået tilført flere midler således vi kan få budt vores nye medlemmer velkommen.

Ledermøde/frivillige møde
I august holder vi vores årlige møde for vores frivillige og de ledere der er i klubben. Her vil der udover en generel information også blive arbejdet på at vi får samlet alle vores kræfter på at styrke klubben. Styrket både i vores arbejde, men også sammenholdet således det bliver sjovt og meningsfyldt at være frivillig i klubben.
Husk der altid er plads til flere frivillige i klubben.

ØKONOMI
Som det ser ud nu kommer vi nogenlunde ud af forårets krise uden større underskud. Men vi har heller ikke haft ret mange aktiviteter. Vi har i bestyrelsen besluttet at tage midler fra vores opsparede midler således vi holder vores aktivitetsniveau, og på nogle områder styrker den.
Ovenstående sker naturligvis ud fra at vi ønsker at komme styrket ud af COVID-19 nedlukningen, men også med stor ansvarlighed for vores opsparede midler

Afslutning
Som det fremgår af ovenstående så ønsker vi langt fra at ”acceptere” COVID-19 krisen og de konsekvenser den har. Det gør vi ved at investere i vores fælles fremtid som dommere og medlemmer af klubben.
Politisk set har foråret her ikke ligget stille og især processen om valget af nyt dommertøjs mærke har i den grad krævet tid. Det vil I høre mere om i efteråret og for nærværende så er det Diadora vi dømmer i. Hvilket også betyder at nye dommere nu kan købe et nyt sæt tøj til kr. 200 og alle andre dommere bl.a. kan købe den lyserøde nye trøje.
Bemærk at Peter Hammer først er at træffe igen den 3. august, og man derfor stadig skal skrive til dommervagten i forhold til evt. afbud mv.
Bestyrelsen holder ferie i ugerne 28 til 31, så man skal ikke forvente svar med det samme, hvis man skriver i denne periode

Til sidst vil vi ønske alle god sommer
Bestyrelsen Aarhus Fodbolddommerklub
Morten Rask Thomsen

Skriv et svar