Til alle fodbolddommere i DFU

Fra DFU – Danske Fodbolddommeres bestyrelse

Kære kollega.

Danmark og hele verden har lige nu alvorlige sundhedsmæssige
udfordringer. Corona-virus rammer alle dele af vores samfund –
desværre også fodbolden.

Vi ved, du savner fodbolden – ligesom tusindvis af andre spillere,
trænere, dommere og tilskuere. Men det er helt afgørende, vi passer
på os selv og hinanden – og så må fodbolden desværre vente.
Mens vi venter på at komme i gang igen, vil jeg gerne informere dig
om nogle af de aftaler og tiltag, DFU har lavet for at gøre det endnu
mere attraktivt for dig at være fodbolddommer – og medlem af en dommerklub og dermed DFU.

Dommertøj

Men allerførst situationen omkring dommertøj. Du har på det seneste
modtaget mails dels fra Diadora, dels fra mig. Diadora har indgået en
samarbejdsaftale med Unisport omkring levering af dommertøjet til
alle dommere. Dette for at gøre levering og service bedre. Jeg vil
gerne pointere, DFU ikke har indgået nogen aftaler – og derfor
reagerede vi omgående, da Diadora skrev, DFU havde indgået aftale
med Unisport.

Der er en række udfordringer og problemer i det set-up, Diadora og
Unisport har lavet – og det er ikke alt sammen i overensstemmelse
med vores aftale med Diadora. Vi arbejder nu på at vurdere, om den
partneraftale, vi har med Diadora er forenelig med det set-up, Diadora
nu har med Unisport.

Indtil det er afklaret anbefaler vi dig og alle dine kolleger om ikke at
købe dommertøj, med mindre du er i absolut mangel. I værste fald
kan situationen jo blive, at vi bliver nødt til at skifte tøjmærke.

Både DFUs bestyrelse og din dommerklub vil holde dig informeret om
situationen. Vi håber og forventer at have en afklaring inden vi igen
skal dømme fodbold.

Nye aftaler med DBU, der har stor betydning for dig

I DFU arbejder vi altid med dels at sikre, dine vilkår som
fodbolddommer ikke forringes. Det handler om alt, kørsels- og
omkostningsgodtgørelse, din faglige efteruddannelse, de regler og
retningslinjer DBU opstiller for at være fodbolddommer, udviklinger og
vejledninger, indplaceringsforhold og meget andet.

Naturligvis arbejder vi også hele tiden for at få DBU til at forbedre en
række forhold for dig. DBU er turneringsejeren og dermed har DBU
retten til at bestemme en lang række ting i forhold til dit virke som
dommer. Men din dommerklub er dit ståsted – og din klub. Vi ved, det
fællesskab, du har i din dommerklub betyder meget. De bedste
rammer for hele dommergerningen – og især alt det, der sker som
fodbolddommer mellem kampene, vil altid skabes i et godt samarbejde
mellem DBU og dommerklubberne. Derfor presser vi på for, at DBU
uddelegerer mere ledelse og ansvar for din trivsel og motivation som
dommer til dommerklubberne.

Vi har indgået en aftale med DBU, der indeholder 2 væsentlige
delelementer:

Fastholdelses- og kompetencepulje (kaldes FKP)
Fra foråret 2020 kan alle dommerklubber søge denne pulje om midler
til faglige arrangementer i dommerklubberne, der også skal virke
socialt og dermed være med til at sikre, du fortsat vil dømme fodbold.
Puljen finansieres af DBU. Puljen ”ledes” af 2 repræsentanter fra DBU
og 2 fra DFU.

Puljen er ekstra midler – og dermed påvirker det ikke budgetterne til
eks. udviklinger og vejledninger, talentarbejde eller fastholdelsen af de
helt nye dommere. Puljens målgruppe er den mere erfarne
breddedommer, der ikke er hverken talent, elitedommer eller næsten
ny dommer.

Aftalen betyder, alle dommerklubber nu kan lave flere sociale tiltag –
måske især i vinterhalvåret. Da arrangementerne skal have et fagligt
element bliver det vind vind. Vi mødes, hygger os og erfaringsudveksler i vores dommerklubs fællesskab – og vi arbejder samtidig med dommerfaglige emner. Så vi er endnu bedre påklædt til kampene.

Vi har DFUs bestyrelse haft ønske om en sådan pulje gennem flere år
– og italesat det længe. Det er derfor glædeligt, DBU bredde nu er
enige med os i, at et sådant tiltag er rigtigt. DBU har jo ansvaret for at
du som dommer modtager den uddannelse og træning,
kompetenceudvikling og viden, der er nødvendig for at du kan dømmer
sikkert og kompetent. Og der har i årevis været stor mangel på DBU
tiltag for den erfarne breddedommer, der ofte kun har fået et
lovforedrag på få timer på et helt år. Nu kan dommerklubberne
fremover lave de aktiviteter, du og dine kolleger har brug for – uden
det koster klubben og dig penge.

Private kampe skal fremover påsættes af DBUs kamppåsættere

Den anden del af aftalen omhandler kamppåsætningen af det, vi kalder
private kampe. Fremover skal DBU som udgangspunkt påsætte disse
kampe, naturligvis efter aftale med den private kamparrangør.

Vi har indgået denne aftale af flere grunde. DBU ønskede at overtage
denne opgave – og derved også tjene lidt af de midler ind igen, som
FKP koster (der er dog mindst 3 gange så mange penge i FKP puljen).
Vi har grundlæggende den holdning, at Fod@ er et godt og
overskueligt system, som gør det let for den enkelte dommer at have
overblik – og lettere at fordele kampene rigtigt. Samtidig fjernes en
ren administrativ opgave fra dommerklubbernes bestyrelser, så der er
mere tid til at lave egentligt dommerfagligt arbejde.

Alle kampe under DGI og Dansk Firmadræt skal fortsat påsættes af
dommerklubberne.

Det honorar – og de vilkår, du har som dommer i disse private kampe
er uændrede – bortset fra, de nu vil blive omfattet af den centrale
dommerafregning, så du ikke skal opkræve penge på kampstedet.
Også det finder vi er en lettelse.

Vi ved godt, enkelte dommerklubber har tjent på at påsætte disse
kampe. Men vi vurderer også, det beløb, dommerklubben fremover
kan få via tilskud fra FKP mere end opvejer det tab, man måtte have.
Men vi ved også, der er forskel fra dommerklub til dommerklub. Derfor
er der også aftalt, at alle dommerklubber i 2020 kompenseres for et
evt. indtægtstab.

Alle dommerklubber i Danmark har været med i dialogen om de nye
aftaler – og alle dommerklubber står bag aftalerne. Det viser også, at
vi sammen kan skabe bedre vilkår for jer dommere.

Den kommende tid

I DFUs bestyrelse vil vi sammen med alle dommerklubberne bruge den
kommende tid på at få aftalerne rigtig godt implementeret. Der skal
aftaler på plads med både dommerklubber og private kamparrangører,
aftalerne med DBU skal virke i praksis, og vi skal have gang i den nye
aktiviteter.

Vi skal selvfølgelig også have vores tøjsituation afklaret.
Vi vil også arbejde videre med de generelle forhold, du som
dommeroplever udenfor banen. Det kalder vi ”dommerdesignet” og det
handler kort og godt om alle de forhold, rammer og ledelse, du som
dommer oplever. Hvor kan og bør det gøres anderledes og bedre?

Der er i år flere dommeraspiranter end set meget længe. Det er godt,
for der mangler dommere. DBUs nye dommeruddannelse med mindre
teori og mere praktik har gode og rigtige grundtanker. Men mange
detaljer skal på plads, hvis vi sammen skal sikre, de nye dommere får
en rigtig god opstart og dermed også lyst til at dømme i mange år. Det
skal vi alle hjælpe med. P.t. arbejder vi i DFU med at få aftaler på
plads omkring den indsats, dommerklubberne med fordel kan gøre.
DFU havde gerne været med i udviklings- og planlægningsarbejdet af
den nye dommergrunduddannelse. Det kom vi ikke, men fremfor at
være ærgerlig og måske berettiget undrende, så vælger vi at presse
på. Dommerklubbernes indsats er helt afgørende for en
fastholdelsessucces af de nye dommere. Når vi kommer i gang igen vil
jeg bede dig tage rigtig godt i mod de nye kolleger, du møder – og gi
lige 5 min. til at høre hvordan det går – og om du eller dine kolleger
kan hjælpe med noget.

Afslutning

Jeg håber, hele Danmark og verden kommer godt og hurtigt gennem
Corona-udfordringerne. Og jeg håber, vi allerede sidst på foråret igen
kan dømme fodboldkampe. Men nu må vi se.
Du ønskes et dejligt forår – og pas godt på dig selv og dine nærmeste.

Mange hilsner
Tore

Tore Østergaard
Formand | DFU | Danske Fodbolddommere
E-mail: formand@danskefodbolddommere.dk
mobil:+45 42633467
Web: www.danskefodbolddommere.dk

Skriv et svar