Hej til dommere som dømmer Firmasport

Håber som et lille barn juleaften, at vi må komme i gang nu.
Jeg har lige fremsendt vores regelafsnit i turneringsplanerne (gengivet nederst her).
Vi følger jo gængse regler, men har præciseret at pkt. 13 – indsættelse af ekstra spiller er ny.
Nu har I regelsættet, som spillerne har fået.

Med venlig hilsen

Carsten Pedersen
Formand

Århus Firma Sport – ÅFS Centret
Paludan-Müllers Vej 110, 8200 Aarhus N.
Tlf 86786222
aarhus@aafs.dk – www.aafs.dk

TURNERINGSREGLER Århus Firmasport 2020

1. Turneringens omfang.
Turneringen for udendørs fodbold afvikles som dobbeltturnering i samme kalenderår. Turneringen udskrives således:
7-mands, 7-dames, 7-mands oldboys, 7-mands super oldboys, 5-mands, 5-dames og 5-mix.
Cupturneringen er udskrevet på same måde.

2. Aldersgrænser.
Oldboys spillere skal på spilledagen være fyldt 32 år.
Super oldboys spillere skal på spilledagen være fyldt 40 år. Dog må der deltage op til to personer der på spilledagen er fyldt 36 år.

3. Deltagelse.
Det er ikke tilladt at spille for mere end én klub i samme sæson under ÅFS. Overtrædelse kan medføre karantæne for minimum resten af sæsonen.

4. Spilletid.
Spilletid for 7-mands kampe er 2 x 30 minutter og 2 x 20 minutter mens det for 5-mands er 2 x 15 minutter.

5. Indplacering af hold.
Holdene indplaceres efter pointsystemet. For vunden kamp gives 3 point. For uafgjort kamp gives 1 point. For tabt kamp gives 0 point.
I tilfælde af pointlighed mellem to eller flere hold er nedenstående prioritetsrækkefølge afgørende for den endelige placering i rækketurneringer:
A) Indbyrdes kampe (pointberegnet)
B) Målforskellen i samtlige kampe
C) Flest scorede mål i samtlige kampe
D) Ny(e) kamp (e)
Op og nedrykning.
De to bedste hold rykker op, de to svageste hold rykker ned.
Er der hold som trækker sig et år eller der er færre hold tilmeldt året efter, forsøger vi at udligne disse rækker.

6. Afbud, udsættelser og udeblivelser.
Afbudsreglerne findes i den altid aktuelle turneringsplan.
Reglerne for udeblivelse findes i den altid aktuelle turneringsplan.
Er et hold udeblevet 2 gange, udelukkes det af turneringen for resten af sæsonen og idømmes et gebyr på 500,- kr.
Ser en klub sig nødsaget til at trække et hold ud af turneringen, skal dette ske skriftligt til fodboldafdelingen. Trækkes et hold i en påbegyndt turnering idømmes klubben et gebyr på 250,- kr.Bøder og gebyrer, idømt efter ovenstående regler skal indbetales senest det af ÅFS Kontorets fastsatte tidsfrist. Overskridelse af denne frist medfører, at holdet/klubben udelukkes fra turneringen indtil der er bragt orden i forholdene.

7. Protester.
Protester skal, for at være gyldige, afleveres pr. mail til fodboldafdelingen.
Hvis en protest afvises, opkræves der et gebyr på 100,- kr.
Protesten skal være fodboldafdelingen i hænde senest 2 dage efter kampdagen.

8. Spilledragt.
Den klub, som er nævnt først i programmet, skal medbringe spilleklar bold og skal i tilfælde af farvelighed skifte trøjer. (overtrækstrøjer kan lånes i ÅFS Cafeen. Depositum 200,- kr.)

9. Fodboldstøvler og benskinner.
Der må spilles i fodboldstøvler i alle serier. Der er ikke noget krav om brug af benskinner, men det er dumt og på eget ansvar at spille uden.

10. Spillerantal.
Kampene sættes i gang til det programsatte tidspunkt, uanset det mødte antal spillere.
I 7-mands kampe skal der være mindst 5 spillere til rådighed efter 5 minutter.
I 5-mands kampe skal der være mindst 4 spillere til rådighed efter 5 minutter.
Det hold der ikke kan opfylde kravet om spillerantal, taber kampen 3 – 0.

11. Udskiftningsspillere.
Der må i alle rækker anvendes 3 spillere i flydende udskiftning, som skal ske fra egen banehalvdel ved midterlinien og efter henvendelse til dommeren.

12. Advarsler og udvisninger.
I samtlige serier medfører advarsler en tidsbegrænset udvisning. I alle kategorier er udvisningen på 5 minutter. I gentagelsestilfælde udvises spilleren for resten af kampen. Dommeren kan dog stadig udvise en spiller for resten af kampen uden forudgående advarsel. Udvisningen, som gælder for resten af kampen, skal indberettes af dommeren til fodboldafdelingen, som herefter idømmer den udviste spiller, én eller flere spilledages karantæne.
13. Indsættelse af ekstra spiller
Når et hold er bagud med 3 eller flere mål, må der indsættes en ekstra markspiller, således der spilles 7 mod 8 i 7-mands og 5 mod 6 i 5-mands.
Ændre stillingen sig, så holdet kun er bagud med 2 mål, skal den ekstra spiller naturligvis tages ud igen.

14. Specielle regler for 5-mands fodbold.
Enhver form for skub, puf, grove tacklinger eller kraftige sammenstød skal straffes med frispark til modstanderen. Skønner dommeren, at begge spillere er skyldige i samme forseelse, skal dommeren stoppe spillet og lade bolden falde (dommerkast).
Udenfor målfeltet er målmanden ikke beskyttet og må ikke bruge hænder og arme.

15. Dommer.
Alle kampe dømmes af dommere fra Århus Fodbolddommer Klub.

16. Diverse.
Off – side reglen anvendes ikke.
Målmanden må ikke samle en tilbagelækning op.

Hvor intet andet er anført henvises der til Firmaidrættens regler for afvikling af fodboldturneringer.

Skriv et svar