Generalforsamling, grillaften, teoriundervisning, teoritest, løbetest og meget mere

Covid-19 har stadig en stor påvirkning både på Aarhus Fodbolddommerklub samt fodbolden generelt. Derfor er vi nu kommet til de muliges kunst i forhold til bl.a. at afvikle vores generalforsamling, hvilket vi har besluttet skal foregå den 19. juni kl. 16:00 i Vejlby Risskovs lokaler.
Vi ved godt nok mange der dømmer denne dag, fordi rigtig mange kampe er flyttet, udsat mv. i forbindelse med Covid-19, men vi står også over for rigtig mange uger i juni og august, hvor der skal afvikles teoritest, teoriundervisning og løbetest – her trækkes der både på bestyrelse og andre frivillige i klubben
Forsamlingsforbuddet hæves medio juni, så vi nu kan samles og få afviklet generalforsamlingen. Så det bliver den 19. juni hvor vi i forvejen har et arrangement og har lejet lokaler.
Som situationen er nu, ser vi ikke mange andre muligheder, hvis vi skal have afviklet generalforsamlingen inden september.
Vi håber, så mange som muligt vil komme til generalforsamlingen og ikke mindst til den efterfølgende grillaften.
Vi har tidligere sendt agenda ud til generalforsamlingen, og den er naturligvis stadig den samme blot med ændret dato og tidspunkt
Indkaldelsen findes sidst i dette dokument.
GRILL AFTEN
Som tidligere meddelt så laver vi en grill aften den 19. juni fra ca kl. 18 (man kan komme senere, hvis man er ude og dømme). Her har vi booket Egå slagteren til at komme og grille. Vi vil sørge for noget at drikke og hyggelig musik. Det vil også være muligt at se EM, hvis der er kampe.
Arrangementet vil være gratis, men kræver tilmelding på info@afdk.dk eller Facebook. Men udebliver du uden afbud, så vil du blive opkrævet et gebyr på kr. 250,-
Menuen vil være sådan, at alle kan spise med uanset religion.
LØBETEST, TEORIUNDERVISNING OG TEORITEST
I løbet af juni og august skal alle aktive dommere deltage i teoriundervisning, og hvis din indplacering siger det, skal du også deltage i løbetest og teoritest.
Som beskrevet i DBU Jyllands Dommernyt, så kan man i år løbe en modificeret FIFA test i stedet for JO-JO, og vi afvikler naturligvis denne test i klubben.
Husk selv at få dig tilmeldt. Det er dit eget ansvar (du gør det via dbunet.dk), men har du spørgsmål så sig endelig til.
Giver ovenstående anledning til spørgsmål så kontakt endelig bestyrelsen.
GENERALFORSAMLING
Lørdag den 19. juni 2021 klokken 16.00
selskabslokalerne ved Vejlby – Risskov hallen.
Her følger dagsorden:
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg
a. Formand, Morten Rask Thomsen (villig til genvalg)
b. Og bestyrelsesmedlem, Allan Falch (villig til genvalg)
c. Og Suppleant , Aage Kjærsgaard (villig til genvalg)
d. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
7. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 10. juni 2021
Bestyrelsen opfordrer evt. modkandidater til bestyrelsen om at melde deres interesse i bestræbelserne på kunne forberede en god afvikling af generalforsamlingen. Bemærk at det jf. vedtægterne ikke er et krav.

Skriv et svar