Kære alle
Fra starten af denne sæson har I for første gang kunne se i DBU appen at der ikke bare er påsat jer som dommer, LD, vejleder, udvikler osv. men også til nogle kampe en observatør/mentor.

Det har hos nogle dommere skabt lidt undren og usikkerhed omkring hvad er en observatør/mentors opgave i forbindelse med en kamp.

Hos DBU Jylland er det en stor prioritet at der er et godt og sundt kampmiljø på banerne uanset niveau.
Det 4 mand (Gert Sørensen – Steen Hansen – Henrik B. Jacobsen og Michael Neergaard) store observatørkorps er derfor ude at observere kampe med det vi kalder potentielle problemklubber
i og omkring Aarhus, altså primært AFDKs område.
Vi er der som titlen afslører for at observere og IKKE for at vejlede eller udvikle dommer eller dommertrio.
Vi er der heller ikke som nogen form for “politimand”, men derimod for at bidrage til en forhåbentlig endnu bedre oplevelse for spillere, trænere, ledere og dommere.
I vil opleve at der “pludselig” ikke kommer en observatør ud til den kamp han som udgangspunkt var påsat, da der løbende kan komme akutte opgaver.
Efter hver kamp rapporterer den enkelte observatør tilbage til undertegnede om kampens forløb. Skulle det vise sig at der har været problemer i en kamp, bliver det straks viderebragt til DBU Jylland,
som efterfølgende behandler sagen og det er så her at en klub potentielt kan komme på vores OBS liste.
Der er i øjeblikket ingen klubber på OBS listen, hvilket naturligvis er glædeligt, men det betyder ikke at vi ikke er bekendte med hvilke hold og klubber vi skal være ekstra opmærksomme på.
Vi er på årsbasis ude at observere ca. 100 kampe på alle niveauer, som kan betragtes som 100 “stikprøver” af hold og klubber.
Så oplever du som dommer en klub – hold eller spiller, der efter din mening ikke evner at “opføre sig ordentligt” er du altid velkommen til at kontakte mig og lige så hvis du har behov
for yderligere uddybelse af en observatørs opgave.
Kh/Michael Neergaard, formand for DBU Jyllands observatører

Skriv et svar