Til medlemmer af Aarhus Fodbolddommerklub
Mandag den 6. februar 2023 klokken 19.00
selskabslokalerne ved Vejlby – Risskov hallen.
Her følger dagsorden:
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg
a) Formand, Morten Rask  (villig til genvalg)
b) Og bestyrelsesmedlem, Allan Falch (villig til genvalg)
c) Og Suppleant, Aage Kjærsgaard (Genopstiller ikke ). Bestyrelsen indstiller Emre Gülic som ny suppleant
d) Valg af 1 revisor og 1 suppleant
7. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 20. januar 2023

 

Bestyrelsen opfordrer evt. modkandidater til bestyrelsen om at melde deres interesse i bestræbelserne på kunne forberede en god afvikling af generalforsamlingen.
Bemærk at det jf. vedtægterne ikke er et krav.

         Med venlig hilsen
         Bestyrelsen

Skriv et svar