Hermed indkaldelse til til Generalforsamling 2024
Mandag den 5. februar 2024
klokken 19.00
selskabslokalerne ved Vejlby – Risskov hallen.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg

  • a. Kasserer, Dan Weller  (villig til genvalg)
  • b. Og bestyrelsesmedlemmer, Rasmus Post og Per Klüver (villig til genvalg)
  • c. Og suppleant,Emre Gülic (Emre ønsker at udtræde før tid). Bestyrelsen indstiller Fatih Eryilmaz som ny suppleant
  • d. Valg af 1 revisor og 1 suppleant

7. Eventuelt

Pbv.

Morten Rask Thomsen

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 20. januar 2024.
Bestyrelsen opfordrer evt. modkandidater til bestyrelsen om at melde deres interesse i bestræbelserne på kunne forberede en god afvikling af generalforsamlingen.
Bemærk at det jf. vedtægterne ikke er et krav.

Skriv et svar