Navn: Thomas Lang
Alder: 43 år
Antal år aktiv som dommer: 15. sæson
Evt: poster i AFDK (udvalg eller lign.): 
Jeg er medlem i det lokale udviklerudvalg i Aarhus. Vores primære opgave er at indrangere lokalt fra S5 til JS-lokalt samt også at spotte unge nye dommere, der på sigt kan komme i talent.

• Hvad er det bedste ved at være dommer?
Der er rigtig mange gode ting ved at være dommer. Men hvis jeg skal stille dem op i hovedpunkter, så vil jeg nævne tre ting:

  • Glæden og udfordringen ved at skabe rammerne for en fodboldkamp. At den bliver afviklet til alles tilfredshed. Heri gemmer sig selvfølgelig rigtigt meget, bla. min egen præstation, forberedelsen/optakten til kampen, samarbejde med evt. LD’ere mv.
  • Den kondition man opnår som dommer. Jeg siger ikke jeg er i god form!, men hvis jeg ikke dømte fodbold, tvivler jeg på, jeg ville få den motion, jeg får gennem dommergerningen, og derfor ville jeg formentlig være i dårligere fysisk forfatning end jeg er som fodbolddommer.
  • Sidst, men ikke mindst, vil jeg nævne det fantastisk kammeratskab, der er i dommermiljøet. Fodbolddommere er alle mulige forskellige mennesker med vidt forskellige baggrunde. Aldersmæssigt, job- og uddannelsesmæssigt osv. Men vi har alle det tilfælles vi er fodbolddommere. På den måde har vi alle altid en fælles referenceramme, nemlig fodbolddommergerningen. Gennem de 14-15 sæsoner jeg har dømt har jeg møde utallige dommerkollegaer. Og jeg må sige, jeg har altid følt mig godt behandlet af mine kollegaer (Jeg håber også det går den anden vej). Og netop det gode kammeratskab og den gode stemning, der er i dommermiljøet,tror jeg er en af grundstenene for, at man på sigt trives som dommer. Hvis jeg skal nævne et konkret eksempel er det vinter-gymnastik om mandagen i Vejlby-Risskov Hallen. At være til gymnastik hver mandag i vinterhalvåret er et fast punkt for mig, som jeg nødigt vil undvære. Den joviale stemning blandt kollegaerne er virkelig et lyspunkt hver mandag aften i vintermånederne.

• Hvad er din fedeste oplevelse som dommer?
Jeg synes det er svært at nævne præcis én kamp fremfor andre eller én bestemt oplevelse. Men blandt de fedeste oplevelser, er nok de kampe, hvor holdene har spillet om op- eller nedrykning i de sidste runder. Her er det altid fedt at opleve, når spillerne giver sig 100 %. Hvis man som dommer eller LD efterfølgende kan kigge tilbage og sige man skabte de rammer, der skulle til for, at kampen kunne afvikles på en ordentlig og redelig måde er det altid fedt.

• Hvad er dine korte og langsigtede mål?
Mit kortsigtede mål er at gøre det så godt jeg kan, samt forsøge at forbedre mig fra mit nuværende niveau. Det at forbedre og udvikle sig som dommer og LD er altid et mål i sig selv. Det langsigtede mål – selvom det måske lyder banalt – er at forblive at være glad for at være fodbolddommer. Det tror jeg egentlig er en ret let opgave, da det handler om at nyde nu’et i kampene og blive ved med at deltage i dommerverdenen – så kommer det helt af sig selv.

Skriv et svar