Forslag fra DFU’s bestyrelse om ny bestyrelse til delegeretmøde i november.

DFU’s bestyrelse har siden 2020 haft betegnelsen “overgangsbestyrelse”. Vi er nu kommet så langt, at vi begynder at fremtidssikre DFU ved at erstatte flere af de nuværende bestyrelsesmedlemmer. På årets delegeretmøde er nuværende formand, Kim Hansen, på valg. Desuden er Pele Olesen, der indtrådte som suppleant for Kenneth Thorstein, på valg.

Bestyrelsen peger på Jens Rohde, Midtjysk Fodbolddommerklub, som ny formand. Det er bestyrelsens intention, at Kim fortsætter som bestyrelsesmedlem for at støtte Jens Rohde bedst muligt, når han tager fat på de fremtidige opgaver i DFU’s bestyrelse. Dennis Christensen, nuværende sekretær, træder ud af bestyrelsen. Posten som sekretær overtages af Jens Ø. Poulsen.

DFU vil altså på kommende delegeretmøde indstille Jens Rohde som ny formand. Kjeld Holmen stopper som kasserer i DFU ved delegeretmødet i 2024, efter 19 år på posten.
Pele Olesen vil efter eget ønske træde ud af bestyrelsen, men er villig til at fungere som arbejdende suppleant.

Med venlig hilsen
Kim Hansen
formand DFU

Skriv et svar