Som en del af Projekt 100 dommere har vi p.t. fået 7 nye kvindelige dommere i klubben.

Vi havde i forvejen 5 kvindelige dommere i klubben (hvoraf de 4 har sagt ja til, og deltaget i vejledning og indslusning af de nye piger i klubben). Tovholder på projektet er Dan Weller.

I AFK er vi således nu 12 kvindelige dommere – og vi stopper ikke her. Der er allerede 5-6 stykker på listen til næste Dommergrundkursus.

Som et led i fastholdelsen af alle disse nye piger har vi derfor etableret en Pigedommergruppe, ligesom pigerne selv har oprettet deres egen gruppe på facebook.

 

Første officielle arrangement i Pigedommergruppen

Torsdag den 24. maj 2012 deltog 9 af pigerne i det første arrangement i Pigedommergruppen. De 4 vejledere og 5 af de nye piger mødtes i Segworld i Højbjerg sammen med Dan. Først brugte vi en god times tid på hyggeligt samvær krydret med lidt erfaringsudveksling og praktisk dommergerning, hvor pigerne kunne dele deres oplevelser med hinanden og høre, hvordan de andre havde tacklet opstarten som fodbolddommer. Der blev spillet lidt skuespil med fløjte og kort for at illustrere, hvorledes kropssprog, ”at tale med fløjten” og markeringer kan være med til at underbygge de kendelser der afsiges på banen.

Bagefter dystede gruppen mod hinanden på Segway-banen – en disciplin der kræver både ro og balance.

Alt i alt en hyggelig aften, der var med at til at ryste pigerne lidt sammen.

Næste arrangement i Pigedommergruppen er planlagt til den 14. juni 2012, hvor vi som afslutning på forårssæsonen får besøg af Frida Mia Klarlund Nielsen fra Horsens, der vil fortælle om sin karriere og planer for fremtiden. Frida er vel nok DK’s p.t. største talent på kvindedommersiden med indplacering i 3F ligaen på damesiden og Jyllandsserien på herresiden.

(Billeder er taget af Dan Weller)