Referat af generalforsamling i Seniorklubben – Aarhus Fodbolddommerklub

– afholdt onsdag d. 26. oktober 2022. 

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab ved kasserer Aage Kjærsgaard
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag (forslag til behandling skal fremsendes til formanden 5 dage før generalforsamling)
 7. Valg:
  a) Valg af formand (Poul Holst er villig til genvalg)
  b) Valg af suppleant til bestyrelsen (Gert Sørensen er villig til genvalg)
  c) Valg af revisor (Finn Jensen er villig til genvalg).

8.  Evt.

Ad 1. Formanden bød velkommen til de fremmødte.

Vi mindedes afdøde Ingolf Østergaard og Hans Henrik Bøttger, med et minuts stilhed.

Ad 2.  Herefter blev Erik Sørensen foreslået som dirigent og valgt til samme.

Ad 3. Det har været en periode med en række fødselsdage, og det er i stort omfang lykkedes os at besøge vore medlemmer og overrække en gave. Det er ikke i alle tilfælde sket lige på dagen, men så har vi aftalt en anden dag at komme forbi. I alt i denne periode har der været 12 fødselsdage, og yderligere 3 venter senere i 2022…

Ligeledes så giver foreningen gaver ved bryllupper, sølvbryllupper, guldbryllupper og diamantbryllupper, og dette gælder for seniorklubbens medlemmer, og forudsætter at bestyrelsen er orienteret om disse mærkedage. Vi har ingen information fået om yderligere mærkedage, men er der i blandt medlemmerne i dag nogen som har kendskab til en mærkedag som vi ikke er blevet orienteret om, så lad os det vide.

I januar besøgte vi Tage Hansen som blev 75 år allerede i 2020, årsagen til det sene besøg var at Tage står opført som dommer i Silkeborg området og corona har også haft indflydelse.

I februar har vi været ude hos Erik Sørensen og Benny Kongensgaard til henholdsvis 60 og 70 års dag.

I marts var det Henning Lund-Sørensen og Kurt Okkerstrøm til henholdsvis 80 og 75 års dag.

I april besøgtes Jan Breum og Per Henry Jensen henholdsvis 70 og 75 års dag.

I maj besøgtes Mogens Bentzen og Lars Øster henholdsvis 80 og 60 år.

Peter Hammer og Flemming Mørch blev henholdsvis 70 i juli måned og Flemming tilbage i maj blev 75, og dem fik jeg besøgt i august.

Kaj Christiansen blev 70 i juni, og han fik en gave henne i oktober måned.

Den sidste foreløbig i 2022 i denne periode, var Arne Sørensen som jeg sammen med min svigerfar besøgte i anledning af Arnes 75 års dag i slutningen af september.

Nok om medlemmernes mærkedage….

Vore arrangementer i perioden forår 2022 – efteråret 2022…

Vi var på besøg på Aarhus Rådhus i april, og fik en rundvisning på stedet af byrådsmedlem Peter Sporleder, vi var 16 deltagere, det har godt nok været på programmet tidligere, men nye medlemmer er kommet til.

Arrangementet senere i april måned med Aarhus Havneband, i Folkehuset Viby, en festlig aften med et 6 mands orkester her var vi 25.

Byvandring  –  med en hjemløs fra HUS forbi,  – aftalt til onsdag d. 18 maj –  blev aflyst, der var kun 2 tilmeldte.

Tur til Tunø lørdag d. 18.  juni 2022, TUREN TIL TUNØ blev FAKTISK søndag d. 19. juni, da vi skulle bestille billetter til færgen til lørdag var turen stort set udsolgt, selvom vi havde fået en anden besked, men med god vilje fra de tilmeldte, fik vi turen flyttet til dagen efter og vi var 18 som deltog. En god tur med en hyggelig guide, traktorrundtur på øen og spisning på det gamle mejeri, alt i alt en rigtig god tur.

I år havde moderklubben besluttet at årets motionsarrangement i august skulle være Solbjerg løbet, og der var sendt besked ud om tilmelding. Jeg ved ikke om nogen deltog fra Seniorklubben, måske Aage ved mere om dette?

Torsdag den 15. september havde vi fået arrangeret en rundvisning på Aarhus Internationale Sejlsportscenter i Esther Aggebos Gade på Øen her i Aarhus. Dagen før fik vi afbud fra 2 og der var altså fem som gerne ville med, men vi valgte at aflyse, fordi det virkede lidt utroværdigt at give en forventning om 20 deltagere og det så viser sig kun at være 5.

Og i dag så generalforsamlingen……

Hvad skal vi med foreningen fremover?
Kan vi blive ved med at holde liv i en forening hvis færre og færre bakker op om de arrangementer der afholdes? Det vil jeg gerne I tænker over og gerne kommer med nogle input, hvornår skal vi eksempelvis aflyse arrangementer, skal det være når færre end 10 melder sig eller er det endnu lavere f.eks 5?

Jeg vil sige det sådan, at vi i bestyrelsen er ikke løbet tør for ideer, men det kan nok ikke undgås, at der kommer forslag til arrangementer, som har været oplevet tidligere.

Hvordan kan det være at der er mere end 30 seniorer i moderklubben, som ikke er medlem af seniorklubben? Hvis det er spørgsmålet om kontingentets størrelse og betingelser for medlemskab, så skal vi ind og se på om ikke der kan ske ændringer. Jeg kan godt forstå at man ikke har lyst til at betale moderkontingent, samtidig med kontingent til seniorklubben hvis man eksempelvis ikke har dømt i mange år efterhånden? Jeg kender et medlem som ikke har dømt kampe siden 2003.

Vi har strakt en hånd ud til de seniorer som ikke er med i dag, men det er meget få vi har hørt noget fra, Aage vil i sin beretning komme ind på medlemssituationen, og vi vil også gerne høre fra jer, hvis I har nogle ideer til at klubben kan få flere medlemmer.

Jeg vil gerne slutte beretningen med at takke Kaj, Aage og Gert for et godt samarbejde i bestyrelsen. Vi har nogle gode drøftelser om hvad vi skal, og mangler ikke ideer.

Med disse ord vil jeg overlade beretningen til forsamlingen…

TAK FOR ORDET…….

Herefter var der debat om beretningen:

Per Klüver: man kan evt. gentage arrangementer fra 3-4 år siden.

Flemming Mørch: foreslår at man automatisk bliver indmeldt i seniorklubben når man fylder 50 år

Lars Øster: alle står alene nu som senior når man er ude og dømme

Kurt Neergaard: det bliver sværere og sværere for foreningen at arrangere noget og få nogen med

Flemming Mørch: hvis man skal have medlemmer så skal de vide hvad de får

Erik Sørensen: kender de ny medlemmer de gamle medlemmer

Henning Lund-Sørensen: når man får tilskud fra AFK så skal man være medlem

Per Klüver: DFU medlemskab koster

Finn Jensen: DFU ændrer næppe kontingentet. Foreslår sang og musik, vinsmagning og ost – underholdning, hvor mange arrangementer skal der være i løbet af et år?

Lars Øster: planer om storskærmsarrangement på firma i forbindelse med VM.

Formanden replicerede at man vil tage de forskellige udsagn med til overvejelse til kommende bestyrelsesmøder. Beretningen blev godkendt.

Ad 4.  Regnskabet udviste et mindre underskud på den ordinære drift men balancerer med en egenkapital på godt 26.000 kr. Kontingentindtægterne svarer til 59 medlemmer. Regnskabet blev godkendt.

Ad 5. Kontingentet blev fastsat til 100 kr og godkendt.

Ad 6. Der var ingen forslag indkommet.

Ad 7. Valg

a Formand genvalg til Poul Holst Jensen

b) Suppleant genvalg til Gert Sørensen

c) Revisor genvalg til Finn Jensen

Ad 8. Bestyrelsen har fortsat en række forslag til forårets arrangementer.

Bl.a. et besøg hos DR i marts og et besøg i april hos Kredsløb i Lisbjerg. Henning Lund-Sørensen gjorde opmærksom på at der er en del trapper som skal forceres ved dette besøg.

I maj påtænkes der en intro til golf hos Aarhus Aadal Golf Klub i Harlev i samarbejde med vores medlem Mogens Udengaard.

Foråret sluttes af med en tur til Samsø i juni måned.

Udførligt program fremsendes når de sidste forberedelser er færdige.

En række af klubbens medlemmer takkede for opmærksomheden ved deres fødselsdage.

Benny Kongensgaard anbefalede medlemmerne at møde op til vores 25 års jubilæumsfest i november.

Aftenen blev afsluttet af formanden med et trefoldigt leve for foreningen.

SLUT

 

Skriv et svar