DFU har lørdag d. 12 december afviklet 2. halvleg af deres delegeretmøde, således at man er nået alle dagsordenpunkter igennem.
Trods udfordringer omkring lokaliteter idet Fjeldsted Skovkro som flg. af Coronarestriktioner i Middelfart Kommune med kort varsel måtte aflyse, men heldigvis kunne Hotel Faaborg Fjord tage i mod så man her fik klaret de sidste punkter.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Bjarne Nigaard valgt
2. Formandens beretning. Taget til efterretning
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag en nærmere beskrivelse vil foreligge når det officielle referat foreligger
5. Forelæggelse af budget til godkendelse det fremlagte budget blev godkendt
6. Fastsættelse af næste års kontingent uændret
7. Valg

a) Formand Kim Hansen

b) Kasserer Kjeld Holmen (genvalg)

c) bestyrelsesmedlem valgt for 2 år Kim Kondrup

d) bestyrelsesmedlem valgt for 2 år Carsten Bacgmann

e) bestyrelsesmedlem valgt for 1 år Kenneth Thorstein

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  1. supl Dennis Christiansen
  2. supl. Pele Olesen
9. Valg af 1 revisor for to år

Gunnar Bjerglund valgt for 2 år

Tom Kristensen valgt for 1 år

10. Valg af 1 revisorsuppleant

Jesper Vestergaard

11. Eventuelt

Skriv et svar